Innehåll

Balans nr 5 2006

Noteringar: Arbetsgivaren sköter hundar och barn

Anställningsförmåner kan se ut nästan hur som helst – numera.

På ett sjukhus i Stockholmstrakten finns det ett hunddagis för personalens hundar. Dagiset är en kombination av vad som kan betraktas som anställningsförmån och vård. De som sköter om hundarna är patienter från psykiatrin.

– Patienterna får lära sig att ta ansvar för hundarna och samtidigt vänja sig vid att passa arbetstider. Det fungerar väldigt bra, förklarar Vahto Luomala på dagiset och tillägger att hundpassningen funnits i 7–8 år.

Förmåner kan också röra utrustning som behövs i jobbet. Exempelvis bekostar Citymail skor till sina anställda två gånger per år. Eller att företag ger de anställda möjligheter att för en billig penning hyra/låna en hemdator. Detta är skattefritt och avdragsgillt.

Men förmåner kan också vara tjänster av olika slag. Dessa är dock inte alltid vare sig avdragsgilla eller skattefria. Hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm har man exempelvis ett daghem där i första hand de anställdas barn bereds plats.

Massage på jobbet är idag ganska vanligt. Massage ses numera som friskvård och är skattefri för den anställde och behandlas som avdrag hos arbetsgivaren. Jympa och annan motion räknas också till friskvård. Detta innebär att många företag betalar del av eller ett helt årskort hos motionsföretag som exempelvis Friskis & Svettis.

Gratis kaffe och frukt för de anställda är också skattefria och avdragsgilla förmåner. Företaget Fruktbudet är ett talande exempel på hur denna sektor vuxit. Från början 1986, när grundaren Eva-Lena Blomster själv plockade i frukt i korgarna, har fruktleveranserna ökat till att idag omfatta 2 500 kunder i Storstockholm. Företaget har numera 30 anställda och omsätter närmare 40 miljoner kronor.

Att döma av utbudet med kurser och föreläsningar om hur man ska bli en bättre människa i både det ena och det andra avseendet – kurser som i första hand riktar sig till företag och dess anställda – så ses utbildning delvis också som en förmån. Det samma gäller inredningen på arbetsplatsen. Det kan handla om växter (som sköts av särskilda tjänsteföretag) eller kanske ett akvarium. – Vår största enskilda kundkrets finns inom vård och omsorg. Den sektorn svarar för 25 procent av vår verksamhet. Men privata företag utgör 75 procent, berättar Karl-Erik Olsson grundare och ägare av Akvarieleasing AB. Ett företag som hyr ut och sköter om 2 000 akvarier. Efter att ha arbetat som revisorsassistent startade Karl-Erik Olsson Akvarieleasing. Det var 1984. Idag har företaget cirka 40 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn och omsätter årligen 27 miljoner kronor.

Bil är en förmån som kan ge den anställde ett tillskott till kassan. Detta är dessutom i princip den enda anställningsförmånen som Skatteverket redovisar separat. Statistiken från 2005 års taxering visar att det genomsnittliga värdet för bilförmåner – inklusive drivmedel – uppgick till drygt 51 000 kronor. Detta var cirka 2 000 kronor mer än året innan.