Innehåll

Balans nr 5 2006

Noteringar: Alla byråer nyanställer under 2006

Landets revisionsbyråer nyanställer på löpande band. Den slutsatsen kan man dra efter att Balans ringt runt och frågat om planerna för 2006.

– Det är framför allt inom revision som vi anställer, förklarar Agneta Strandberg, direktör för human resources hos Ernst & Young i Sverige.

Man räknar med att anställa totalt 300 personer under året.

Hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) kommer man att rekrytera runt 300 personer under året.

– En del av dessa kommer till oss via förvärv, förklarar Petra Stergel, ansvarig för human resources hos ÖPWC.

Även hos Deloitte – säger Anders Lundberg som är rekryteringsansvarig – är det i första hand till revisionssektorn som man söker personal. För hela företaget rör det sig på årsbasis om att anställa cirka 180 personer.

– Revision svarar för cirka två tredjedelar. Detta avspeglar vår verksamhet, säger Anders Lundberg.

Han förklarar att cirka 75 procent av de nyanställda kommer direkt från landets högskolor. De går in som revisorsassistenter och företagets förhoppning är att de efter ett antal år ska avlägga examina och bli kvalificerade revisorer.

Hos SET räknar man med att i hela landet anställa 10–12 revisorsassistenter under hösten. Ungefär lika många anställdes i början av året.

– Vi ska också förstärka skattesidan i Stockholm med en eller två personer. Och så söker vi folk till finansavdelningen, förklarar Lars-Åke Andreasson, kontorschef och vice vd hos SET.

Lena Holmer, human resources hos KPMG, berättar att företaget under 2006 kommer att rekrytera cirka 200 personer samt att ”den största delen av dessa är nyutexaminerade”. Hos Lindebergs Grant Thornton söker man en mix av nyutexaminerade och personer som redan har erfarenhet inom revisionsbyråbranschen.

– Cirka 100 personer i hela landet, svarar Barbro Bolander, personalchef på Lindebergs när Balans frågar om rekryteringsbehovet under 2006.

Hon tillägger att man behöver nyanställa både inom revision och redovisning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...