Innehåll

Balans nr 5 2006

Noteringar: Alla byråer nyanställer under 2006

Landets revisionsbyråer nyanställer på löpande band. Den slutsatsen kan man dra efter att Balans ringt runt och frågat om planerna för 2006.

– Det är framför allt inom revision som vi anställer, förklarar Agneta Strandberg, direktör för human resources hos Ernst & Young i Sverige.

Man räknar med att anställa totalt 300 personer under året.

Hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) kommer man att rekrytera runt 300 personer under året.

– En del av dessa kommer till oss via förvärv, förklarar Petra Stergel, ansvarig för human resources hos ÖPWC.

Även hos Deloitte – säger Anders Lundberg som är rekryteringsansvarig – är det i första hand till revisionssektorn som man söker personal. För hela företaget rör det sig på årsbasis om att anställa cirka 180 personer.

– Revision svarar för cirka två tredjedelar. Detta avspeglar vår verksamhet, säger Anders Lundberg.

Han förklarar att cirka 75 procent av de nyanställda kommer direkt från landets högskolor. De går in som revisorsassistenter och företagets förhoppning är att de efter ett antal år ska avlägga examina och bli kvalificerade revisorer.

Hos SET räknar man med att i hela landet anställa 10–12 revisorsassistenter under hösten. Ungefär lika många anställdes i början av året.

– Vi ska också förstärka skattesidan i Stockholm med en eller två personer. Och så söker vi folk till finansavdelningen, förklarar Lars-Åke Andreasson, kontorschef och vice vd hos SET.

Lena Holmer, human resources hos KPMG, berättar att företaget under 2006 kommer att rekrytera cirka 200 personer samt att ”den största delen av dessa är nyutexaminerade”. Hos Lindebergs Grant Thornton söker man en mix av nyutexaminerade och personer som redan har erfarenhet inom revisionsbyråbranschen.

– Cirka 100 personer i hela landet, svarar Barbro Bolander, personalchef på Lindebergs när Balans frågar om rekryteringsbehovet under 2006.

Hon tillägger att man behöver nyanställa både inom revision och redovisning.