Innehåll

Balans nr 5 2006

Noteringar: Revisorer för bättre miljö

Miljöengagerade revisorer (MER) – ett projekt inom Svenska Revisorsamfundet (SRS) – har utvecklat ett verktyg för att revisorer ska kunna hjälpa sina kunder till bättra transportlösningar. Syftet är dels ökad lönsamhet och konkurrenskraft för företagen, dels en förbättrad miljö. Det är Vägverket, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Dalstorps-Gruppen och SRS som står bakom MER-projektet.

Verktyget, som lanserades den 26 april, ”är utvecklat för revisorer så att de tillsammans med sina kunder ska kunna uppmärksamma omotiverade transportkostnader och samtidigt minska miljöbelastningen” förklarar Vägverket på sin hemsida. Där får man också veta att ”Det är en trygghet för kunderna att någon som är insatt i företagets ekonomi kan uppmärksamma potentialen till besparing. Kostnaderna för transporter är ofta väsentlig och har stor inverkan på företagens konkurrenskraft. Revisorer kan hjälpa företagen att göra bättre affärer och ge positiv draghjälp åt miljöfrågor.”

En prototyp av verktyget finns att ladda ner från Svenska Revisorsamfundets webbplats <www.revisorsamfundet.se> under fliken Fakta.