Innehåll

Balans nr 5 2006

Noteringar: Revisorer för bättre miljö

Miljöengagerade revisorer (MER) – ett projekt inom Svenska Revisorsamfundet (SRS) – har utvecklat ett verktyg för att revisorer ska kunna hjälpa sina kunder till bättra transportlösningar. Syftet är dels ökad lönsamhet och konkurrenskraft för företagen, dels en förbättrad miljö. Det är Vägverket, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Dalstorps-Gruppen och SRS som står bakom MER-projektet.

Verktyget, som lanserades den 26 april, ”är utvecklat för revisorer så att de tillsammans med sina kunder ska kunna uppmärksamma omotiverade transportkostnader och samtidigt minska miljöbelastningen” förklarar Vägverket på sin hemsida. Där får man också veta att ”Det är en trygghet för kunderna att någon som är insatt i företagets ekonomi kan uppmärksamma potentialen till besparing. Kostnaderna för transporter är ofta väsentlig och har stor inverkan på företagens konkurrenskraft. Revisorer kan hjälpa företagen att göra bättre affärer och ge positiv draghjälp åt miljöfrågor.”

En prototyp av verktyget finns att ladda ner från Svenska Revisorsamfundets webbplats <www.revisorsamfundet.se> under fliken Fakta.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...