Innehåll

Balans nr 5 2006

Boknyheter

Bokhandeln tappade försäljning under februari månad trots den årliga bokrean. Dessa dystra uppgifter kommer från Statistiska centralbyrån och Handelns utredningsinstitut.

Man kan undra om vi slutat läsa? Eller i vart fall läser mindre.

Kanske har företaget Bokilur ett av de recept som kan locka mediebruströtta att ”läsa” mer. Företaget satsar på att få folk att lyssna på böcker via mobiltelefon.

Visst låter det enkelt. Mobilen har ju många av oss hur som helst med i fickan eller i väskan. Och kan man för en billig penning lyssna på en bok under resan eller oväntat uppehåll, så skulle säkert fler böcker bli sålda och ”lästa”.

I de senaste numren av Balans har den ideella sektorn fått stort utrymme. Som en tanke i tiden har David Gustafsson skrivit boken ”Styrelsearbete i ideella föreningar – Mål, visioner och engagemang” (Affärslitteratur; 123 sid.). Detta är en lättläst och begriplig guide hur styrelsearbetet i en ideell förening kan läggas upp. I en kort text beskrivs revisors roll i föreningen: ”Har man förmånen att ha en erfaren revisor ... kan styrelsen använda honom som rådgivare. Men rollerna måste hållas isär ...” skriver David Gustafsson som avslutar boken med en viktig uppmaning: ”se till att ha roligt i styrelsearbetet!”

Om miljö, en del av vår allra närmaste miljö, handlar boken ”God arbetsmiljö” (Tholin & Larsson; 237 sid.). Detta är en genomgång av olika faktorer som påverkar just arbetsmiljön författad av Annika Westergren och Thomas Englund. Boken är bred, så bred att den i sina stycken mer är en uppräkning än en handledning. Om lönesättning sägs exempelvis ”Det vanliga är att den individuella prestationen och kopplingen till lönen diskuteras i de s.k. medarbetarsamtalen. Motsatsen förekommer också, dvs. att lönen hålls utanför dessa samtal eftersom de anses kunna hindra en öppen och positiv dialog i övriga frågor.”

Till sist en matnyttig nyhet för många revisorer: ”Internationella redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006” (FAR Förlag; 682 sid.) är en sammanställning av de svenska översättningar av IFRS som antagit av EU.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...