Innehåll

Balans nr 5 2006

Skatt: Förmögenhetsbeskattning av aktier – var finns logiken?

Nu är det högsäsong för upprättande av deklarationer. En del av detta arbete innefattar redovisning av skattepliktig förmögenhet, eftersom individer bosatta i Sverige är skyldiga att i sina inkomstdeklarationer redovisa underlag för förmögenhetsskatt om familjens sammanlagda nettoförmögenhet (dvs. de förmögenhetsskattepliktiga tillgångarna minus de avdragsgilla skulderna) överstiger 3 miljoner kronor.

De tillgångar som ska beskattas finns uttryckligen omnämnda i lagen om förmögenhetsskatt. Där anges att aktier ska förmögenhetsbeskattas och hur de ska värderas. I praktiken borde det därför vara ganska enkelt att redovisa sin förmögenhet om man har aktier, men i praktiken är det inte alls lika lätt. En klurighet ligger i att ”sparkapital” ska beskattas, medan så kallat ”arbetande kapital” ska undantas från skatt. Frågan blir därför till vilken del aktierna utgör sparkapital och om eller till vilken del de utgör arbetande kapital.

Under det senaste året har debatten mest kretsat kring ”Lex Uggla”, dvs. beskattningen av småföretagares upparbetade vinster. Innan Skatteverket gjorde sina riktade aktioner levde nog många företagare i tron att onoterade aktier inte förmögenhetsbeskattades eftersom det upparbetade kapitalet i bolaget antogs vara arbetande kapital. Idag vet vi att verkligheten är lite mer komplicerad.

Följande exempel kan illustrera komplikationerna:

En småföretagare (dvs. en ägare av aktier i ett onoterat bolag) vill investera bolagets upparbetade vinster i aktier. Målet för företagaren är att få så hög avkastning som möjligt på bolagets likvida tillgångar i avvaktan på att tiden är mogen för en framtida expansion. Samtidigt vill han undvika förmögenhetsskatt.

Den första frågan är om företagaren kan visa att de upparbetade vinsterna ska användas för en framtida expansion. Kan han visa detta (t.ex. med styrelseprotokoll eller liknande) är vinsterna i bolaget sannolikt arbetande kapital och fria från förmögenhetsskatt. Kan han inte visa att vinsterna ska användas för en framtida expansion riskerar han förmögenhetsskatt. Företagaren bör därför omedelbart sätta igång med att skriftligt dokumentera sina framtida expansionsplaner!

Om företagaren inte kan dokumentera sina framtida expansionsplaner kan han välja att investera de upparbetade vinsterna i aktier som inte beskattas. Bolagets sparkapital ska nämligen i så fall behandlas på samma sätt som om företagaren själv ägde tillgångarna. Det gäller alltså att räkna ut om bolagets sparkapital kan investeras i aktier som inte förmögenhetsbeskattas.

Aktier i bolag som är registrerade på Stockholmsbörsens A-lista förmögenhetsbeskattas. Det skattepliktiga värdet är 80 procent av marknadsvärdet per den 31 december. Detsamma gäller aktier som är registrerade på exempelvis New York Stock Exchange (Dow Jones) eller någon annan utländsk börs. Det finns inte någon definition av vad som utgör utländsk börs. För att vara på den säkra sidan bör dock företagaren tänka till innan investeringar görs i aktier på handelsplatser som innehåller ordet börs (sv), Exchange (eng), bourse (fr), Börse (ty) osv. Sannolikt uppkommer förmögenhetsskatt på sådana investeringar.

Aktier i bolag som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista eller utländsk motsvarighet är skattefritt arbetande kapital. Frågan är vad som utgör utländsk motsvarighet till notering på O-listan. Sannolikt är exempelvis Nasdaq i New York och Alternative Investment Market i London (AIM) utländska motsvarigheter till Stockholmsbörsens O-lista. Investeringar i sådana aktier utgör därför sannolikt arbetande kapital som undantas från förmögenhetsskatt. Företagaren bör därför överväga investeringar i aktier på någon av dessa listor.

Aktier som varit registrerade på Stockholmsbörsens A-lista före den 29 maj 1997 och som därefter noterats på O-listan kan emellertid, enligt en undantagsregel, vara föremål för förmögenhetsskatt. Företagaren måste därför se upp med aktier som tidigare varit inregistrerade på Stockholmsbörsens A-lista.

Vår företagare måste också se upp med aktier som inte noterats i hemlandet. Om aktierna noterats utanför hemlandet kan det vara fråga om skattepliktigt sparkapital istället för arbetande kapital. Det betyder att om ett bolag är hemmahörande i Sverige men noterat på Nasdaq i USA ska aktierna förmögenhetsbeskattas (och värderas till 80 procent av marknadsvärdet per den 31 december). Om investeringarna och noteringarna görs inom EU torde det sakna betydelse om bolaget är registrerat i ett EU-land och noterat i ett annat EU-land eftersom olika förmögenhetsbeskattning av sådana aktier sannolikt är oförenlig med EG-rätten.

Som framgår av genomgången ovan kan företagare undvika förmögenhetsskatt med lite planering. Frågan man ställer sig är varför lagstiftaren anser att investeringar i vissa aktier utgör skattefritt arbetande kapital och investeringar i andra aktier utgör sparkapital som ska förmögenhetsbeskattas. Varför anses investeringar i Microsoft utgöra skattefritt arbetande kapital medan investeringar i Ericsson är sparkapital som ska beskattas? Någon logisk eller rimlig förklaring till skillnaderna har jag inte funnit. Möjligen är lagstiftaren intresserad av att skattekonsulterna inte ska sitta sysslolösa.

Lillon Lindberg är skattejurist hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers och medlem i FAR:s Skattesektion. Olika medlemmar i denna sektion kommer hädanefter att skriva under denna vinjett.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...