Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: Enrons fall gav dyr SOX – som blivit billigare!

Enrons grundare Kenneth Lay har tillsammans med företagets tidigare vd Jeffrey Skilling ställts inför rätta i Houston, Texas. Nästan fem år efter att korthuset Enron började rasa samman var det de riktiga höjdarnas tur att stå till svars. Ingen av de två anser sig ha gjort några fel.

Ken Lay skyller på marknaden som tappade förtroendet för Enron – kan man läsa på hans egen hemsida; www.kenlayinfo.com I rätten menade han att Enrons finansiella problem hösten 2001 bör skyllas på finanschefen Andrew Fastow och på revisionsfirman Arthur Andersen. Skilling å sin sida har förklarat att företaget stod på en finansiellt solid grund när han avgick i augusti 2001.

Det är 15-talet tidigare Enron-anställda som hittills erkänt brott eller dömts för sådana. Den tidigare finanschefen (treasurer) Ben F.

Glisan var den förste som fick fängelsestraff. Flera har följt i hans fotspår. Den underskrivande revisorn David Duncan fick i ett tidigt skede sparken från Arthur Andersen. Han erkände i sinom tid att han initierat förstörelsen av dokument som rörde Enronaffärer.

Andersens roll i Enrons fall har använts av både försvar och åklagare. Den förre menar att Andersen godkände Partnerskap och allt för kreativ redovisning och att man därmed gav de åtalade anledning att tro att allt var som det skulle. Åklagaren å sin sida menar att Andersens revisorer inte alltid gavs en fullständig bild av räkenskaperna och de därför inte kunde göra en rättvisande bedömning.

Ett resultat av Enronaffären – men även andra skandaler inom näringslivet – är Sarbanes-Oxley Act (SOX). Lagen syftar till att återställa investerarnas förtroende för aktiemarknaden genom att garantera att innehållet i företagens finansiella rapportering och annan information överensstämmer med verkligheten. Detta skulle uppnås genom:

 • Strängare krav på redovisning och information tillaktiemarknaden,

 • Högre krav på revisorersoberoende och professionalism,

 • Krav på interna strukturer för revision och informationslämning till marknaden,

 • Stränga straff för brott mot lagen.

Det första året med den nya internkontrollen – sektion 404 – var kostsamt för de amerikanska företagen. Enligt en studie publicerad av CSR International betalade storföretagen (reviderade av de fyra stora revisionsbyråerna) under första året $ 8,5 miljoner för internkontroll i enlighet med sektion 404. Under förra året hade den siffran sjunkit med 44 procent till knappt $ 4,8 miljoner. ”Men en del av besparingarna åts dock upp av höjda revisionsarvoden ” skriver New York Times. Tidningen förklarar att ”Kostnaderna för att uppfylla kraven enligt sektion 404 fortfarande betydligt är högre än man hade väntat sig då Sarbanes-Oxley Act antogs 2002”.

Huruvida små aktiebolag även fortsättningsvis ska behöva följa SOX har en kommitté tillsatt av Securities and Exchange Commission tittat på. Kommissionen föreslår bl.a. att de mindre bolagen ska undantas från sektion 404. Detta har mött kritik från senator Paul S. Sarbanes, en av initiativtagarna till SOX. Han säger i New York Times att om förslaget genomfördes så skulle ”...fyra av fem företag undantas frän att följa sektion 404 ”.

Vid denna tidnings pressläggning hade dom mot Lay/Skillings inte avkunnats.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...