Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: ”Most improved European school”

Financial Times rangordnar världens business schools, universitet och andra institutioner som erbjuder olika former av management- och ledarutvecklingsprogram. I årets ranking placerar sig Handelshögskolan i Stockholm, genom IFL som verkar inom skolan, på första plats i Norden, 15:e plats i Europa och 34:e plats i världen.

I årets ranking avancerade skolan vad gäller skräddarsydda program, dvs. utvecklingsprogram som anpassas för ett givet företag, konsortium eller organisation – från 20:e till 11:e plats. Financial Times skriver: ” ...the 2006 prize for most improved European school goes to Stockholm School of Economics. After a lengthy merger with IFL, a Swedish executive education provider, the new entity is making up lost ground...”