Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Europa-frågor: EU:s framtid åter i fokus

Tankepausen är över. I alla fall för den här gången. Efter att ha drabbats av två bakslag vid folkomröstningarna om EU:s konstitution, i Frankrike och Nederländerna, så beslutade EU-kommissionen för ett år sedan att det var tid för eftertanke. Vart är EU på väg? Hur ska ett framtida EU med nöjda medborgarna se ut?

Nu har EU-kommissionen dragit ett antal slutsatser utifrån den kommunikationsplan, Plan D, som lades fram förra året och de debatter som pågått i medlemsländerna under det gångna året. Det går väl inte att påstå att den svenska EU-debatten varit speciellt livlig, men en gemensam handlingsplan har i alla fall tagits fram.

Vice ordförande Margot Wallström sa i samband med presentationen ”Med denna agenda visar vi att vi har lyssnat på medborgarna. Medborgarna vill ha inflytande och ett EU som leder vägen, även om de har blandade känslor när det gäller EU-medlemskapet eller sättet som EU fungerar på. De förväntar sig att Europeiska unionen för en politik som ger resultat”.

Kommissionen planerar tolv politiska initiativ för att skapa ett EU som ger resultat, men de kan nog tyvärr uppfattas som ganska diffusa av EU-medborgarna. De strategiska målen i agendan är välstånd, solidaritet och säkerhet, med fortsatt fokus på sysselsättning och tillväxt. Som debatten om EU visar finns det ett gap mellan de åtgärder som EU vidtar och allmänhetens uppfattning om EU:s roll. För att återvinna allmänhetens förtroende kommer EU-kommissionen att använda alla sina resurser för att finna lösningar på de problem som medborgarna vill ha åtgärdade. I sitt förslag rekommenderar EU-kommissionen en plan i flera steg för att lösa de institutionella frågorna i EU.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso erkände nyligen att EU-kommissionen inte ser någon lösning i sikte på frågan om en grundlag för EU, men att det är möjligt att uppnå betydande resultat genom att utnyttja de fördrag som redan finns på plats.

Men det finns fortfarande hopp i vissa medlemsländer. I motsats till den skepsis som råder så röstade Finlands riksdag för den nya EU-konstitutionen i början av maj. Om allt går som planerat blir Finland därmed det 16:e landet som undertecknar den nya grundlagen. Finland tar över som ordförandeland i EU den 1 juli 2006 och förhoppningen är att godkännandet ska skapa en positiv atmosfär kring det kommande arbetet med konstitutionen.

Om EU ska kunna ha en ljus framtid så krävs det ett starkt stöd från medborgarna och mycket positivt tänkande framöver.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewafallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...