Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: Styrekonom gick på släppfest en solig långlördag

Svenska Akademiens ordlista har just kommit i en ny, 13:e upplaga. Förra gången det hände var 1998. Ordlistan visar hur ord stavas och böjs – och ibland hur de uttalas och vad de betyder. Det är en rättstavningsordlista över samtidsspråket.

1874 gavs den första ordlistan ut. När Akademien motsatte sig flera av de ändringar som infördes i och med rättstavningsreformen 1906 (bl.a. stavningen av gott istället för godt) så var det nära att Akademiens ordlistor hamnade på efterkälken. Skolorna anammade snabbt den nya stavningen och Akademien tvingades att i all hast sammanställa en ”Ordförteckning” (1916) med den nya stavningen för att inte bli överflyglad av andra ordlistor på marknaden.

I den nya ordlistan finns ett antal nya ord listade. På ekonomins och handelns område är det numera enligt Akademin acceptabelt att skriva exempelvis aktiebubbla, betaltjänst, bindningstid, konsumism, kreditvärderingsbetyg, långlördag, nischbank, prestandajämförelse (hellre än benchmarking), ränteoro, rättvisemärkning, släppfest (jämför releaseparty; reds anm.), styrekonom (hellre än controller), tigerekonomi , trainee (jämför praktikant; reds. anm. ).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...