Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: Styrekonom gick på släppfest en solig långlördag

Svenska Akademiens ordlista har just kommit i en ny, 13:e upplaga. Förra gången det hände var 1998. Ordlistan visar hur ord stavas och böjs – och ibland hur de uttalas och vad de betyder. Det är en rättstavningsordlista över samtidsspråket.

1874 gavs den första ordlistan ut. När Akademien motsatte sig flera av de ändringar som infördes i och med rättstavningsreformen 1906 (bl.a. stavningen av gott istället för godt) så var det nära att Akademiens ordlistor hamnade på efterkälken. Skolorna anammade snabbt den nya stavningen och Akademien tvingades att i all hast sammanställa en ”Ordförteckning” (1916) med den nya stavningen för att inte bli överflyglad av andra ordlistor på marknaden.

I den nya ordlistan finns ett antal nya ord listade. På ekonomins och handelns område är det numera enligt Akademin acceptabelt att skriva exempelvis aktiebubbla, betaltjänst, bindningstid, konsumism, kreditvärderingsbetyg, långlördag, nischbank, prestandajämförelse (hellre än benchmarking), ränteoro, rättvisemärkning, släppfest (jämför releaseparty; reds anm.), styrekonom (hellre än controller), tigerekonomi , trainee (jämför praktikant; reds. anm. ).