Balans nr 6–7 2006

Samgåendet FAR och SRS: Vad ska FAR-SRS heta? – extrastämma i augusti beslutar

Nya kansliet får nya funktioner

Efter besluten att FAR och SRS går samman håller en ny revisorsorganisation på att växa fram. Det är meningen att den nya organisationen ska finnas på plats 1 september. Namn och ny styrelse kommer att slås fast på en extrastämma i Stockholm den 21 augusti.

Att fastställa det nya och utvidgade kansliets funktioner är ett led i denna process. Flera nya tjänster kommer att tillsättas. Vid denna tidnings pressläggning var det inte klart vilka personer som kommer att tillträda dessa tjänster. Det gäller bl.a. helt nya tjänster som informationschef samt ansvarig för större projekt inom organisationen. Klart var dock att Martin Johansson, vd för SRS, tackat nej till att bli del av den nya revisorsorganisationen.

Den som blir lokalföreningarnas kontaktperson på kansliet är bestämt. Det blir Karin Pellegrini som redan tidigare haft denna uppgift inom FAR. Chefen för den nyinrättade revisionsavdelningen har också utsetts. Det blir Lennart Iredahl som hittills varit anställd av både FAR och SRS med ansvar för kvalitetskontroll. Dessutom har ansvarig för SME/SMP-frågor utnämnts.

Vad förväntar du dig av den nya revisorsorganisationen?

Thomas Andersson, godkänd revisor, Deloitte i Karlstad

Jag hoppas att den nya organisationen tar åt sig av SRS:s kunskap om och service till småbyråer. SRS har t.ex. givit ut mallar och förslag på hur man kan handla i olika situationer. Exemplevis vid granskning av kassaregister finns en checklista som man kan utgå ifrån.

Charlotte Bouvin, auktor revisor, Ernst & Young i Sundsvall

Jag förväntar mig att det ska bli en starkare organisation med ökade möjligheter att påverka de politiska besluten, exempelvis vad avser revisionsplikten. Jag tror också att det blir en organisation som tar hänsyn till och arbetar på ett bra sätt för både de som jobbar med små och med stora kunder.

Matthias Vidh, godkänd revisor, Mapema Revisionsbyrå i Sollentuna

Jag förväntar mig mycket, bl.a. att det ska finnas någon på kansliet som kan hjälpa oss på små byråer i vårt dagliga arbete. Det kan exempelvis gälla revisorsfrågor eller kontakt med en jurist. Jag förväntar mig också att organisationen aktivt ska lobba för branschen både i Sverige och internationellt.

Ann-Lis Lexryd, godkänd revisor, Lundabygdens revisionsbyrå i Staffanstorp

Jag hoppas att SRS:s lokala verksamhet ska fortsätta som tidigare. Vi har exempelvis haft 2–3 seminarier under höst och vår. Och jag hoppas att vi som jobbar med småföretag ska få samma information som förut. Vi har kunnat ringa eller mejla frågor, t.ex. hur man utformar avvikande revisionsberättelser.

Ulf Hedström, skattekonsult, Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Göteborg

Jag tror inte att den nya organisationen påverkar arbetet i den nybildade skattesektionen. Sektionen är ett steg i rätt riktning. Det ger en kvalitetsstämpel att kunna säga att man är skattekonsult och medlem i FAR. Vem som helst kan ju kalla sig skattekonsult. Nästa steg skulle vara att vi får auktorisation, som man har i Tyskland.

Marianne Sandberg, godkänd revisor, Marianne Sandberg Revisionsbyrå i Linköping

Den ska marknadsföra kvalitetskontrollerad revision som en prisvärd och bra produkt oavsett om det förblir revisionsplikt eller ej. Man bör även satsa mycket resurser på småföretagsfrågor samt en bra medlemsnytta för de fristående mindre byråerna. Lokal verksamhet ska också stödjas. Den är så viktig både för socialt umgänge och erfarenhetsutbyte.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...