Balans nr 6–7 2006

Samgåendet FAR och SRS: Bengt blir ansvarig för småföretagen

”Lokalföreningarna är en kanal och möjlighet”

Jag tackade ja till jobbet därför att jag brinner för branschens frågor, svarar Bengt Skough på frågan varför han sa ja till att bli ansvarig för Småföretagarfrågor i den nya sammanslagna revisorsorganisationen.

En sådan fråga, förklarar han, är hur RS (Revisionsstandard i Sverige) bäst ska kunna anpassas till arbetet med små företag. Här gäller det att hitta ”rätt och effektiva vägar”. Något som han hoppas kunna hjälpa till med i sin nya yrkesroll.

– Det finns ett enormt behov av att hitta vägar för effektivare revision i mindre företag. Det handlar om att lära sig arbeta med RS.

Att revisionsplikten behålls är en annan branschfråga som Bengt Skough brinner för. Han menar att plikten borgar för hög kvalitet.

Lokalföreningarna inom SRS och FAR är också något som Bengt Skough vill värna om och vidareutveckla. Själv har han varit aktiv i SRS avdelning i Skåne. Han har bl.a. arbetat med information/utbildning. Han hoppas att FARs utbildningsbolag IREV kommer att kunna vara med och vidareutveckla konceptet med utbildning på lokal nivå.

– Jag ska åka ut så mycket som möjligt till lokalföreningarna. De ska inte bli bortglömda. Medlemssupport ligger mig varmt om hjärtat, säger han med eftertryck och påpekar att han hoppas kunna plocka upp nya idéer på lokalplanet.

– Lokalföreningarna är en kanal och möjlighet som kan vidareutvecklas.

Bengt Skough har erfarenheter både från liten och från stor byrå. Och han har arbetade med kvalitetskontroll allt sedan denna standardiserades i respektive revisorsorganisation. Han säger att alla byråer – oberoende av storlek – jobbar med samma typ av uppdrag och kan dra nytta av varandra. Det samma gäller SRS och FAR.

– Den lilla byrån behöver hjälp med att ta fram strukturkapital, dvs. hjälpmedel av olika slag. Det har SRS gjort tidigare, men även FAR. Det blir min uppgift att samordna båda dessa världar.

Vad gäller mallar och checklistor så menar Bengt Skough att visst ska sådana tas fram. Han säger att man dock ”måste vara lite försiktig” eftersom en avprickad lista inte är någon garanti för ett fullgott arbete.

– Den internationella trenden visar att revisorn i framtiden kommer att skriva mer och friare.

Det gäller med andra ord att skapa mallar med utrymme för sunt förnuft och individuella initiativ.

Ett exempel på ett sådant ”ypperligt instrument” är de mallar för redovisning av kassaregister i kontantbranschen som SRS tagit fram. Och som även FAR sänt till sina medlemmar. Bengt Skough säger att denna typ av material ska han hjälpa till att arbeta fram inom den nya organisationen.

Hur har omgivningen reagerat på att Bengt Skough byter jobb?

– Väldigt positivt, säger han och berättar både om tårar och gratulationsmejl.

För honom själv var det viktigast att hans fru Laila var positiv till förändringen.

– Familjen kommer alltid i första hand! Detta betyder att han kommer att veckopendla från Kristianstad till Stockholm i alla fall under tre år framöver, dvs. tills yngsta dottern gått ut gymnasiet.

– Sedan får vi se.

Elisabeth Precht

Bengt Skough

Ålder: 48 år

Bor: Kristianstad – börjar veckopendla till Stockholm efter semestern.

Familj: Hustrun Laila och tre barn.

Senast lästa bok: ”Djävulen och fröken Prym” av Paulo Coelho

Fritid: Spelar trummor i coverbandet Laxton band. Tränar på Friskis & Svettis (har varit gympaledare tidigare).

På semestern: Fritidshuset i Åhus. ”Vi ska bygga klart gäststugan i sommar.”

Arbetat 27 år i revisionsbyråbranschen

Bengt Skough arbetade 20 år på KLR Revision AB före han började på Ernst & Young 1999. Han blev godkänd revisor 1985 och senare samma år medlem i Svenska Revisorsamfundet SRS.

Han har varit med i styrelsen för Skånes lokalavdelning sedan 1997 och ordförande sedan 1998. SRS styrelse år 2000–2000 (vice ordförande från 2001).

Andra SRS-uppdrag: medlem i marknadsgruppen, SRS representant i förhandlingarna med Revisorsnämnden kring svenska riktlinjer för kvalitetskontroll av revisorer, SRS representant i kvalitetskontrollstyrelsen 2001–2003.

Bengt Skough har också varit kvalitetskontrollant inom SRS.