Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Inledning

Sedan den 1 september finns inte längre de gamla revisorsföreningarna FAR och Svenska revisorsamfundet SRS. Utan nu är de tu ett. Vid en extra stämma den 21 ”augusti beslutade medlemmarna att den nya organisationens namn ska vara FAR SRS. ”Tillsammans med konsulter har vi tittat på flera namnförslag, men det var svårt att komma ifrån att FAR och SRS är väl inarbetade namn” sa FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström vid stämman. Balans presenterar den nya organisationens kansli.

I mars kom ett utkast till allmänna råd för s.k. K2-bolag (mindre aktiebolag) från Bokföringsnämnden (BFN). Flera av remissinstanserna ifrågasatte dock BFN:s rätt att i ett allmänt råd inskränka tillämpningen av lagregler i årsredovisningslagen. Därför bad nämnden professor Per Thorell att utreda om förslaget till nytt regelverk var olagligt.

Kalkylark (till exempel Microsoft Excel) är lättanvända och utmärkta hjälpmedel för beräkningar och analyser. Men kan man lita på kalkylarken? Den frågan ställer sig Anders Beckman. Han menar att de inneboende riskerna är stora, samtidigt som den interna kontrollen i de flesta fall är svag. Men det finns gott om enkla tips och råd för säkrare användning av kalkylark.

Den 17 september är det val i Sverige. Men vilken roll spelar EU i det svenska valet? Det skriver Ewa Fallenius om denna månad. Dessutom har vi frågat de sju riksdagspartierna vilken som är valets viktigaste näringslivsfråga.