Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Inledning

Sedan den 1 september finns inte längre de gamla revisorsföreningarna FAR och Svenska revisorsamfundet SRS. Utan nu är de tu ett. Vid en extra stämma den 21 ”augusti beslutade medlemmarna att den nya organisationens namn ska vara FAR SRS. ”Tillsammans med konsulter har vi tittat på flera namnförslag, men det var svårt att komma ifrån att FAR och SRS är väl inarbetade namn” sa FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström vid stämman. Balans presenterar den nya organisationens kansli.

I mars kom ett utkast till allmänna råd för s.k. K2-bolag (mindre aktiebolag) från Bokföringsnämnden (BFN). Flera av remissinstanserna ifrågasatte dock BFN:s rätt att i ett allmänt råd inskränka tillämpningen av lagregler i årsredovisningslagen. Därför bad nämnden professor Per Thorell att utreda om förslaget till nytt regelverk var olagligt.

Kalkylark (till exempel Microsoft Excel) är lättanvända och utmärkta hjälpmedel för beräkningar och analyser. Men kan man lita på kalkylarken? Den frågan ställer sig Anders Beckman. Han menar att de inneboende riskerna är stora, samtidigt som den interna kontrollen i de flesta fall är svag. Men det finns gott om enkla tips och råd för säkrare användning av kalkylark.

Den 17 september är det val i Sverige. Men vilken roll spelar EU i det svenska valet? Det skriver Ewa Fallenius om denna månad. Dessutom har vi frågat de sju riksdagspartierna vilken som är valets viktigaste näringslivsfråga.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...