Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: FEE kräver internationell standard inom hållbarhetsområdet

Det behövs en specifik internationell standard för bestyrkande av separat hållbarhetsredovisning, förklarar Lars-Olle Larsson, specialistrevisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers och ordförande i den arbetsgrupp inom den europeiska revisorsorganisationen FEE som under sommaren presenterat ett diskussionsunderlag i ämnet.

– Investerare och finansiärer efterfrågar allt oftare tillförlitlig information om företags hållbarhetsprestanda, fortsätter han.

Efter att FN i april i år presenterade Principles for Responsible Investment har de största kapitalförvaltande pensionsfonderna attesterat principerna och ställer därmed krav på sina portföljinnehav att redovisa arbetet med bolagsstyrning, miljö och socialt ansvar. På samma sätt kräver Sveriges Finansanalytikers Förening hållbarhetsinformation i årsredovisningen.

– FEE driver sedan en tid på den internationella standardsättaren för finansiell revision, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), för att prioritera framtagningen av en specifik standard för granskning av hållbarhetsredovisning, säger Lars-Olle Larsson.

– Sedan några år har vi en internationell standard – ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements som utgivits av IAASB) som vi tillämpar i våra granskningsuppdrag. Problemet är att den är alltför generell och inte har tagits fram speciellt för granskning av hållbarhetsredovisning, förklarar han och tillägger att en hållbarhetsredovisning, i motsats till en årsredovisning, på flera sätt har en annan karaktär, innehåll, användning och målgrupp.

– Det finns mängder av intressenter som ett företag kan tänkas vilja vända sig till med en hållbarhetsredovisning. Kanske vill man exempelvis visa människorättsorganisationer på vilket sätt företaget tar ansvar för mänskliga rättigheter. Eller redovisa för anställda och fackliga organisationer att arbetsmiljöfrågorna och rätten att organisera sig på arbetsplatserna också i tredje världen är en del av företagets ansvarsagenda.

FEE:s arbetsgrupp har jämfört ISAE 3000 med nationella standarder för hållbarhetsredovisning som finns i Sverige, Holland, Frankrike och Tyskland.

– Vi påtalar luckor i ISAE 3000 som kan täppas till med vägledning från de nationella standarderna. Det gäller t.ex. redovisningsprinciperna, avgränsningen av redovisningen och kriterierna för redovisningen. Väsentlighetsbegreppet ställs i en helt annan dager vid hållbarhetsredovisning och vi behöver en av alla accepterad standard för att med klienten kunna diskutera vad som är väsentligt att redovisa i en hållbarhetsredovisning.

Ett exempel gäller bedrägeri (fraud) som inte tas upp i vare sig ISAE 3000 eller i de svenska och franska nationella standarderna. I Holland och Tyskland behandlas dock ämnet. Arbetsgruppen skriver: ”FEE föredrar den holländska infallsvinkeln, där det krävs att man kommunicerar med revisorn som ansvarar för den finansiella rapporten.

Lars-Olle Larsson menar att om inte en internationell standard för hållbarhetsredovisning tas fram så kommer antalet nationella standarder att öka. Och dessa blir sannolikt olika, för så är det redan idag.

– De fyra europeiska standarderna är väldigt olika. Vår svenska, som givits ut av FAR, är helt principbaserad medan den holländska är oerhört detaljerad.

Han påpekar att den svenska – som var först i världen när den kom 2004 – bygger på ISA 100, inte på den senare tillkomna ISAE 3000. Detta innebär att FAR SRS referensgrupp för hållbar utveckling på uppdrag av revisionskommittén i organisationen nu är i full färd med att uppdatera den befintliga rekommendationen. Man räknar med att under hösten presentera en reviderad svensk standard.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...