Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Historiska årsredovisningar – de blev först att sända elektroniskt

Bolagsverket har infört nya e-tjänster. Under helgen 1–2 juli gjordes ett 50-tal elektroniska registreringsanmälningar för aktiebolag på företagsregistrering.se och två elektroniska årsredovisningar kom in till Bolagsverket.

Företagen Melandsö utvecklings AB och Starta eget boxen 5985 blev de historiska, första företagen som skickade in sina årsredovisningar elektroniskt, via revisionsbyråerna Ernst & Young samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

– Risken för att det uppstår fel i samband med tidskrävande pappersexercis blir minimal i och med att det är möjligt för aktiebolagets vd, styrelseordförande och revisor att ta del av alla dokument samtidigt och signera årsredovisningen utan att skicka den mellan sig, säger Mikael Larsson, auktoriserad revisor på Ernst & Young i ett pressmeddelande.

Det är ny lagstiftning från den 1 juli som möjliggjort för Sveriges dryga 300 000 privata aktiebolag att lämna in årsredovisningen elektroniskt till Bolagsverket via e-tjänsten e-räkenskap; <www.bolagsverket.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...