Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Historiska årsredovisningar – de blev först att sända elektroniskt

Bolagsverket har infört nya e-tjänster. Under helgen 1–2 juli gjordes ett 50-tal elektroniska registreringsanmälningar för aktiebolag på företagsregistrering.se och två elektroniska årsredovisningar kom in till Bolagsverket.

Företagen Melandsö utvecklings AB och Starta eget boxen 5985 blev de historiska, första företagen som skickade in sina årsredovisningar elektroniskt, via revisionsbyråerna Ernst & Young samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

– Risken för att det uppstår fel i samband med tidskrävande pappersexercis blir minimal i och med att det är möjligt för aktiebolagets vd, styrelseordförande och revisor att ta del av alla dokument samtidigt och signera årsredovisningen utan att skicka den mellan sig, säger Mikael Larsson, auktoriserad revisor på Ernst & Young i ett pressmeddelande.

Det är ny lagstiftning från den 1 juli som möjliggjort för Sveriges dryga 300 000 privata aktiebolag att lämna in årsredovisningen elektroniskt till Bolagsverket via e-tjänsten e-räkenskap; <www.bolagsverket.se>