Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Ny SME-grupp

En arbetsgrupp för redovisningsfrågor i mindre företag har tillsatts av FAR:s redovisningskommitté. Till ordförande har Håkan Andréasson (Lindebergs Grant Thornton) utsetts. Övriga ledamöter är Caisa Drefeldt (KPMG), Anders Erneberg (Ernst & Young), Eva Törning (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) och Stefan Lungström (Deloitte). Efter samgåendet mellan FAR och SRS kan förstärkningar förväntas till arbetsgruppen.