Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Grupp för bolagsstyrningsfrågor

FAR har tillsatt en referensgrupp som ska arbeta med frågor rörande noterade företag. Frågor om bolagstyrning blir en del av gruppens arbete. Anders Malmeby (KPMG) har utsetts till ordförande. Övriga ledamöter är Anders Lundin (Öhrlings PricewaterhouseCoopers), Hans Pihl (Deloitte) och Lars Träff (Ernst & Young).