Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: CSR allt viktigare för byråerna

KPMG International har utsett Lord Michael Hastings till sin första globala chef för Corporate Social Responsibility (CSR). Han ska leda arbetet med företagets globala strategi för hur KPMG bäst ska leva upp till högt ställda krav på socialt ansvarsfullt företagande.

Michael Hastings har en bakgrund som journalist och radioman inom BBC. Under de senaste åren har han ansvarat för BBC:s CSR-arbete och samhällskontakter.

– Det är knappast någon slump att det just blev en engelsman som blev KPMG:s första globala CSR-chef. I Storbritannien deltar idag 35 procent av KPMG:s personal i frivilligt samhällsarbete, inte minst inom skolan. USA ligger också långt framme. Många andra länder har ännu en bit kvar dit, men jag är övertygad om att Michael Hastings kommer att inspirera till ökade insatser, kommenterar Thomas Thiel, vd för KPMG i Sverige.

I Sverige är KPMG bl.a. en av grundarna till Vattenpriset och stödjer aktivt det internationella ungdomsprojektet Livslust. KPMG stödjer också svensk kultur och är sedan år 2000 en av Operans sponsorer i Stockholm och Göteborg.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...