Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: CSR allt viktigare för byråerna

KPMG International har utsett Lord Michael Hastings till sin första globala chef för Corporate Social Responsibility (CSR). Han ska leda arbetet med företagets globala strategi för hur KPMG bäst ska leva upp till högt ställda krav på socialt ansvarsfullt företagande.

Michael Hastings har en bakgrund som journalist och radioman inom BBC. Under de senaste åren har han ansvarat för BBC:s CSR-arbete och samhällskontakter.

– Det är knappast någon slump att det just blev en engelsman som blev KPMG:s första globala CSR-chef. I Storbritannien deltar idag 35 procent av KPMG:s personal i frivilligt samhällsarbete, inte minst inom skolan. USA ligger också långt framme. Många andra länder har ännu en bit kvar dit, men jag är övertygad om att Michael Hastings kommer att inspirera till ökade insatser, kommenterar Thomas Thiel, vd för KPMG i Sverige.

I Sverige är KPMG bl.a. en av grundarna till Vattenpriset och stödjer aktivt det internationella ungdomsprojektet Livslust. KPMG stödjer också svensk kultur och är sedan år 2000 en av Operans sponsorer i Stockholm och Göteborg.