Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Gunilla Werner Carlsson har avgått

Gunilla Werner Carlsson har avgått som ordförande för FAR:s Referensgrupp för den offentliga sektorn. Magnus Fagerstedt, Ernst & Young i Stockholm, är ny ordförande i gruppen.

Gunilla Werner Carlsson lämnade inte bara sitt uppdrag inom FAR – utan hon slutade också som revisor på KPMG. Den 1 augusti började hon som revisionschef på If Skadeförsäkrings AB. Varför lämnar du revisionsbyråbranschen och FAR?

– Skälet är helt enkelt att jag har blivit erbjuden ett väldigt spännande jobb och med nuvarande regler t Sverige är det tyvärr inte tillåtet för mig att behålla min auktorisation. Men jag kommer fortfarande att vara sysselsatt med revision, även om min uppdragsgivare nu blir styrelsen och revisionsutskottet.