Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Planerad skatteplanering

Allt fler multinationella företag planerar att förlägga fler verksamheter till lågskatteländer. Detta uppger 62 procent av företagen 2006 jämfört med 55 procent 2005, i en undersökning gjord av KPMG.

Det främsta skälet sägs vara ”myndigheternas intensivare åtgärder för att förhindra skatteplanering”.

– Om de länder där man befinner sig kan konkurrera med större förutsägbarhet och effektivare struktur är detta ofta ett skäl att vara beredd att betala hemlandets högre skatt, säger Peter Linder på KPMG Skatt i Sverige.

För mer information om undersökningen: <www.kpmg.se>