Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Och byråkratin växer enligt ny rapport...

Bestämmelser och byråkrati är det enskilt mest betydelsefulla hindret för företagsexpansion, enligt en rapport från Grant Thornton.

Undersökningen av fler än 7 000 medelstora företag i 30 länder visar att byråkrati hindrar fler företag i Europa än i övriga världen. Polen (56 %), Ryssland (54 %), Grekland (53 %), Tyskland (52 %) och Nederländerna (50 %) ligger i topp bland de länder som upplever de största hindren.

I Sverige upplever 38 % att byråkrati är ett större hinder för expansion och problemet växer från år till år. År 2003 var det 21 % som upplevde att byråkrati och bestämmelser var ett större hinder (antal respondenter som svarat 4 och 5 på en skala från 1–5, där 1 inte är ett hinder och 5 är ett betydande hinder).

Brist på utbildad arbetskraft är det näst mest betydelsefulla hindret efter byråkrati, även om omfattningen av hindret ligger kvar på samma nivå som för fyra år sedan. I Sverige upplever 34 procent av de medelstora företagen en brist på utbildad arbetskraft, en uppgång sedan 2004 då motsvarande siffra var 22 procent.

balans200689_s14

Byråkrati som hinder för företagande. Siffrorna anger antal procent av de svarande medelstora företagen som rankade svårigheterna 4 eller 5 på en skala 1–5.

Källa: Lindebergs Grant Thornton

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...