Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Och byråkratin växer enligt ny rapport...

Bestämmelser och byråkrati är det enskilt mest betydelsefulla hindret för företagsexpansion, enligt en rapport från Grant Thornton.

Undersökningen av fler än 7 000 medelstora företag i 30 länder visar att byråkrati hindrar fler företag i Europa än i övriga världen. Polen (56 %), Ryssland (54 %), Grekland (53 %), Tyskland (52 %) och Nederländerna (50 %) ligger i topp bland de länder som upplever de största hindren.

I Sverige upplever 38 % att byråkrati är ett större hinder för expansion och problemet växer från år till år. År 2003 var det 21 % som upplevde att byråkrati och bestämmelser var ett större hinder (antal respondenter som svarat 4 och 5 på en skala från 1–5, där 1 inte är ett hinder och 5 är ett betydande hinder).

Brist på utbildad arbetskraft är det näst mest betydelsefulla hindret efter byråkrati, även om omfattningen av hindret ligger kvar på samma nivå som för fyra år sedan. I Sverige upplever 34 procent av de medelstora företagen en brist på utbildad arbetskraft, en uppgång sedan 2004 då motsvarande siffra var 22 procent.

balans200689_s14

Byråkrati som hinder för företagande. Siffrorna anger antal procent av de svarande medelstora företagen som rankade svårigheterna 4 eller 5 på en skala 1–5.

Källa: Lindebergs Grant Thornton