Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Europafrågor: EU:s roll i det svenska valet

Den 17 september är det val till riksdag, kommuner och landsting i Sverige. Trots att de beslut som fattas i dessa tre församlingar påverkas i mycket stor utsträckning av den Europeiska unionen, talas det väldigt lite om kopplingen mellan det som diskuteras i den svenska valrörelsen och EU. Kopplingen borde vara tydligare. Hur ser de politiska partierna på EU:s roll i de frågor som diskuteras i valrörelsen?

EU står inför en rad viktiga beslut under de kommande åren. Aktuella frågor är exempelvis samarbetet mot den internationella brottsligheten och trafficking, EU:s fortsatta arbete med den inre marknaden och utvidgningen, miljösamarbetet samt EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Vad anser partierna om det och vilka åsikter har de i de olika frågorna? Den linje som Sverige väljer att driva i sitt EU-arbete påverkas naturligtvis i högsta grad av regeringens partipolitiska färg.

Hösten 2009 ska Sverige vara ordförandeland i EU. Det är ett oerhört viktigt uppdrag, som ställer stora krav på svensk ledarförmåga och administration, men det ger också oanade möjligheter att påverka EU:s arbete. Vilka frågor kommer att få prioritet under denna period? Även detta beror naturligtvis på vem som är i regeringsställning före och under denna period. Förberedelserna inför ordförandeskapet kommer att starta redan under hösten. Vid EU-toppmötet i somras beslutade EU:s stats- och regeringschefer att den så kallade tankepausen ska fortsätta och att ett nytt beslut om EU:s konstitution bör vara fattat senast hösten 2008. Men om debatten drar ut på tiden skulle det kunna innebära att arbetet med EU:s framtida konstitution blir aktuellt under det svenska ordförandeskapet, vilket skulle ge Sverige en unik chans att påverka resultatet.

Europaparlamentarikern Anders Wijkman skriver i en debattartikel. ”Oavsett vad partierna gör kommer beroendet av omvärlden att fortsätta att öka. Världen blir allt tätare. Det blir för var dag allt svårare att skilja utrikespolitik från inrikespolitik. Det innebär också att alltmera av ramarna för politiken bestäms utanför Helgeandsholmen. Faktum är att Bryssel redan idag är ett långt viktigare beslutsforum för rader av frågor än den svenska riksdagen ”.

Nu är det inte lång tid kvar till valet, men än finns det tid att fråga partierna vad de har för åsikter i de frågor Du tycker är viktiga och hur de ser på EU:s roll i dessa frågor. Sverige behöver en regering som klarar av kommande utmaningar, även på EU-nivå.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU.