Innehåll

Balans nr 1 2007

Inledning

Under 2007 kommer Balans att publicera en rad intervjuer med personer som är verksamma inom områden där revisorernas arbete är av betydelse. Det gäller samhället i stort och givetvis näringslivet. Både ris och ros är att vänta. Först ut är Peter Clemedtson, nyvald ordförande för FAR SRS, som inleder serien med att förklara hur han som revisor och vd för en av de stora revisionsbyråerna ser på revisorsrollen i samhället.

I nästa nummer intervjuas Aktiespararnas vd Elisabeth Tandan.

Regeringen har presenterat ett tilläggsdirektiv till utredningen om genomförandet av EG-direktivet om lagstadgad revision i svensk rätt. Utredaren ska bland annat se över hur revisionsplikten för små företag ska slopas. Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS, är oroad för att resultatet ska bli som i Danmark, dvs. att Skatteverkets kontroll utökas och att det därmed blir krångligare för företagen.

Det har blivit allt vanligare att revisorn stäms för vad han eller hon skrivit i sin revisionsberättelse. Detta beror bland annat på att banker och andra anlitar jurister med allt bättre kunskap om vad en revision innebär, förklarar Ulf Nankler och Erik Emilsson i en intervju. I sammanhanget presenteras även FAR SRS nya ansvarsskadeförsäkring samt andra frivilliga försäkringar.

Om optioner skriver Rolf Rundfelt i sin krönika om redovisning och det gör även Hans Hällefors i en artikel. Företag som emmitterar optioner måste beakta de krav som ställs i tre olika standarder. ”Den viktigaste är naturligtvis IFRS 2, Aktierelaterade betalningar” skriver Rolf Rundfelt. Hans Hällefors skriver om beräkning av resultat per aktie och pekar på de fallgropar man kan hamna i vid hanteringen enligt IAS 33.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...