Innehåll

Balans nr 1 2007

Inledning

Under 2007 kommer Balans att publicera en rad intervjuer med personer som är verksamma inom områden där revisorernas arbete är av betydelse. Det gäller samhället i stort och givetvis näringslivet. Både ris och ros är att vänta. Först ut är Peter Clemedtson, nyvald ordförande för FAR SRS, som inleder serien med att förklara hur han som revisor och vd för en av de stora revisionsbyråerna ser på revisorsrollen i samhället.

I nästa nummer intervjuas Aktiespararnas vd Elisabeth Tandan.

Regeringen har presenterat ett tilläggsdirektiv till utredningen om genomförandet av EG-direktivet om lagstadgad revision i svensk rätt. Utredaren ska bland annat se över hur revisionsplikten för små företag ska slopas. Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS, är oroad för att resultatet ska bli som i Danmark, dvs. att Skatteverkets kontroll utökas och att det därmed blir krångligare för företagen.

Det har blivit allt vanligare att revisorn stäms för vad han eller hon skrivit i sin revisionsberättelse. Detta beror bland annat på att banker och andra anlitar jurister med allt bättre kunskap om vad en revision innebär, förklarar Ulf Nankler och Erik Emilsson i en intervju. I sammanhanget presenteras även FAR SRS nya ansvarsskadeförsäkring samt andra frivilliga försäkringar.

Om optioner skriver Rolf Rundfelt i sin krönika om redovisning och det gör även Hans Hällefors i en artikel. Företag som emmitterar optioner måste beakta de krav som ställs i tre olika standarder. ”Den viktigaste är naturligtvis IFRS 2, Aktierelaterade betalningar” skriver Rolf Rundfelt. Hans Hällefors skriver om beräkning av resultat per aktie och pekar på de fallgropar man kan hamna i vid hanteringen enligt IAS 33.