Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Slopad revisionsplikt utreds

I mitten av december utfärdade regeringen tilläggsdirektiv till den tidigare regeringens kommittédirektiv om genomförandet av EG-direktivet om lagstadgad revision i svensk rätt.

Slopad revisionsplikt är ”en av många åtgärder inom ramen för regelförenklingsarbetet” skriver justitieministern.

Enligt direktivet ska utredaren bland annat:

 • utarbeta ett lagförslag som innebär att revisionsplikten tas bort för de små företagen,

 • ta ställning till vilka företag som ska omfattas av förändringen,

 • överväga om en inskränkning av revisionsplikten behöver kombineras med andra åtgärder som förebygger överträdelser av t.ex. skatte- och redovisningsregler och i så fall föreslå de åtgärder som behövs,

 • särskilt uppmärksamma situationen i de övriga nordiska länderna samt de erfarenheter som har vunnits av den nya danska och finska lagstiftningen på området.

Regeringen påpekar att utredaren ska titta på hur skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk brottslighet påverkas om revisionsplikten slopas.

”Förslaget ska vara så utformat att företagens administrativa börda minskas så långt det är möjligt, med beaktande av andra viktiga intressen och skyddet för ägarminoriteter”.

Ett delbetänkande med förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra EG-direktivet ska presenteras senast den 10 september 2007. Utredaren ska i ett annat delbetänkande – senast den 31 mars 2008 – redovisa resultatet av arbetet beträffande revisionsplikten för mindre företag. Återstoden av uppdraget (byråjävsbestämmelser, revisorns skadeståndsskyldighet, avgång vid brottsanmälan m.m.) ska redovisas senast den 1 september 2008 (tidigare 10 september 2008).

– Utredaren ska inte se över om utan hur revisionsplikten för mindre företag ska slopas, kommenterar Dan Brännström, FAR SRS generalsekreterare. Han fortsätter:

– Jag är rädd att resultatet blir som i Danmark, dvs. att Skatteverkets kontroll utökas. Jag är dessutom orolig för att kvalitén i företagens redovisning kommer att försämras.

Dan Brännström hoppas att regeringen ska nappa på ett förslag från FAR SRS om att införa en ny företagsform – utan revisionsplikt – för mindre företag.

– Nu förlorar vi den tydlighet som idag finns genom att redovisningen i alla aktiebolag är kvalitetssäkrad av en revisor. Detta är något som banker, samt företagens kunder och leverantörer drar nytta av.

Han säger att revision ska självfallet bara göras i företag där sådan behövs och efterfrågas. Han tror inte att det på lång sikt skulle bli någon större skillnad mellan regeringens slopade revisionsplikt för små företag och FAR SRS förslag om ny företagsform – vad gäller antalet bolag som skulle undantas från revisionsplikt.

– FAR SRS förslag är mer logiskt och räddar förtroendet för aktiebolaget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...