Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Tekniken till din tjänst

Utredning: Regeringen har utökat den utredning som analyserar IT-standardisering. Utredaren tillsattes i somras för att analysera hur samordningen av standarder på IT-området kan förbättras. Regeringen ger nu tilläggsdirektiv och säger sig vilja skapa en sammanhållen elektronisk förvaltningsutveckling. Syftet är att förenkla myndigheters elektroniska kommunikation. Utredningen ska vara färdig och lämna förslag till åtgärder på området den 30 juni 2007

Favorithemsida: Funderar du över hur ett engelskt ord som används inom datorvärlden ska översättas eller har andra ”datorrelaterade” språkproblem. Besök i så fall Svenska datatermgruppens hemsida wvvw.nada.kth.se. Här finns frågor och svar om det mesta på detta område. Här får man exempelvis lära sig att engelskans web ska vara webb på svenska ”för att man på svenska ska kunna stava, böja, uttala och bilda sammansättningar”.