Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Gåva räknas in i nettoomsättningen

Regeringen föreslår i en proposition (Prop. 2006/07:27) att bidrag, gåva, medlemsavgift och liknande intäkter ska räknas in i nettoomsättningen för ideella föreningar, trossamfund, samfällighetsföreningar, vilt- och fiskeområdesföreningar samt stiftelser.

De nu föreslagna ändringarna är en följd av propositionen Förenklade redovisningsregler, som den tidigare regeringen överlämnade till riksdagen i februari 2006. Förslaget antogs av riksdagen i juni månad och trädde i kraft den 1 januari 2007.

Enligt riksdagens beslut från förra året har reglerna om löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning förenklats. Detta har skett genom ändrade gränsvärden, inom redovisnings- och revisionslagstiftningen – och som påverkar bl.a. företagens skyldighet att upprätta årsredovisning och att ha en särskilt kvalificerad revisor.

Ett kriterium som används för att bedöma ett företags storlek är nettoomsättning. I ett företag handlar det om intäkter från varor och tjänster. Men i exempelvis en förening är kanske medlemsavgifter eller gåvor de huvudsakliga intäkterna.

Som aviserades i Förenklade redovisningsregler har man, efter riksdagsbeslutet förra sommaren, inom Justitiedepartementet arbetat fram en Promemoria som remissbehandlats och som nu alltså presenterats som ett regeringsförslag.

I praktiken innebär det nu presenterade förslaget att fler årsredovisningar kommer att upprättas enligt reglerna för större företag. Det betyder vidare att fler föreningar, stiftelser och organisationer måste ha ”auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen”. Det får också vissa konsekvenser för redovisning av moms.

Reglerna föreslås träda i kraft 1 maj 2007.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...