Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Sarbanes-Oxley Act modifieras för småföretag

I mitten av december fattade amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) beslut om att lätta på reglerna för mindre företag vad gäller sektion 404 i Sarbanes-Oxley Act (internkontrollrapportering). Många företag hade hoppats på att helt slippa kontrollen – som tillkom efter de stora företagsskandalerna i bl.a. Enron och WorldCom. Vilket alltså inte blev fallet.

Som reglerna nu utformats får företagen fortsättningsvis själva besluta exempelvis hur utvärdering ska ske, under förutsättning att den uppfyller SEC:s grundkrav. Riktlinjerna för kontrollen är principbaserade och bygger på det som SEC kallar risk-based-approach.

”Eftersom mindre noterade bolag ofta har mindre komplex internkontroll kommer de föreslagna nya reglerna möjliggöra för dessa företag att anpassa och skräddarsy utvärderingsmetoder och processer ...” förklarar SEC.

I New York Times rapporteras att denna och andra föreslagna ändringar syftar till att sänka kostnaderna för noterade bolag.

För att stärka den finansiella marknaden har SEC dessutom beslutat att det ska bli enklare att avregistrera ett företag från exempelvis New York Stock Exchange. Bedömare menar att de tidigare reglerna avhållit utländska företag från att listas på amerikanska börser.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...