Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Sarbanes-Oxley Act modifieras för småföretag

I mitten av december fattade amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) beslut om att lätta på reglerna för mindre företag vad gäller sektion 404 i Sarbanes-Oxley Act (internkontrollrapportering). Många företag hade hoppats på att helt slippa kontrollen – som tillkom efter de stora företagsskandalerna i bl.a. Enron och WorldCom. Vilket alltså inte blev fallet.

Som reglerna nu utformats får företagen fortsättningsvis själva besluta exempelvis hur utvärdering ska ske, under förutsättning att den uppfyller SEC:s grundkrav. Riktlinjerna för kontrollen är principbaserade och bygger på det som SEC kallar risk-based-approach.

”Eftersom mindre noterade bolag ofta har mindre komplex internkontroll kommer de föreslagna nya reglerna möjliggöra för dessa företag att anpassa och skräddarsy utvärderingsmetoder och processer ...” förklarar SEC.

I New York Times rapporteras att denna och andra föreslagna ändringar syftar till att sänka kostnaderna för noterade bolag.

För att stärka den finansiella marknaden har SEC dessutom beslutat att det ska bli enklare att avregistrera ett företag från exempelvis New York Stock Exchange. Bedömare menar att de tidigare reglerna avhållit utländska företag från att listas på amerikanska börser.