Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Klubbat och klart!

Akbar Seddigh, ordförande i Elekta AB och Håkan Björklund, ordförande i Balco Holding AB, har tilldelats Guldklubban. Utmärkelsen delas ut av Styrelseakademien och Deloitte. Vinnarna utses från dels noterade och dels onoterade bolag.

Guldklubbans motivering för Akbar Seddigh är bl.a.: ”Styrelsearbetet i Elekta leds med höga krav på ordning och struktur, samtidigt som Akbar Seddigh genom sin energi och entusiasm skapar ett dynamiskt och fruktbart samarbete inom styrelsen och med bolagets ledning.”

Guldklubbans motivering för Håkan Björklund är bl.a.: ”Under successivt ändrade ägarförhållanden har han på ett föredömligt sätt förmått balansera olika ägarintressen i styrelsen och skapa ett arbetsklimat präglat av hög professionalitet och en öppen och spänstig diskussion.”