Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Högskoleutbildade får jobb

Det tar kanske tid men den som är högskoleutbildad får jobb. Detta visar en studie presenterad av Statistiska centralbyrån (SCB). ”94 procent av dem som examinerades från högskolans grundutbildning läsåret 2002/03 hade ett arbete i mars 2006. Av dem som hade arbete återfanns nästan alla inom det yrkesområde som utbildningen var inriktad mot” rapporterar SCB. Samtidigt kan man dock konstatera att var fjärde högskoleingenjör och var sjätte ekonom (fil kand/mag) bedömde att deras arbete endast kräver en gymnasieutbildning eller lägre. Motsvarande andel av övriga högskoleutbildade var en av tio; <www.scb.se>