Balans nr 1 2007

Arena 2006: Framtiden i centrum på Arena 2006

Hur ser näringslivet på revisionsbranschen och vilka är egentligen förväntningarna? Det var några av frågorna som diskuterades på Arena 2006 som hölls på Chinateatern i Stockholm i slutet av november. Men Arena 2006 bjöd även på mer lättsam underhållning. Trendforskaren Göran Adlén delade med sig av sina tankar om revisionsbranschen och dess framtid. Arena är den nya branschorganisationen FAR SRS årligen återkommande mötesplats för organisationens medlemmar.

”Vi har just kört upp på motorvägen”

FAR SRS avgående ordförande Lars Träff hälsade alla välkomna till Arena 2006. Han inledde med att påminna om förra årets tema (på FAR-dagen 2005) ”Från intresseorganisation till branschorganisation”.

– Har vi lyckats? frågade han därefter publiken.

– Jag tycker i alla fall att vi har kommit en bra bit på väg. Två intresseföreningar har blivit en branschorganisation. Simsalabim!

Men trots att mycket har hänt, finns det en hel del kvar att göra.

– Vi har just kört upp på motorvägen, konstaterade Lars Träff.

”Man måste helt enkelt gilla förändringar”

”Vi måste vara beredda på förändringar. Man måste helt enkelt gilla förändringar”. Det sa FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström med anledning av den utveckling som berör revisionsbranschen.

Han talade bland annat om regeringens förslag att avskaffa revisionsplikten i små aktiebolag samt förslaget att införa en ny företagsform.

– Det är intressant att regeringen vill införa en ny företagsform. Vi är mycket positiva till det, sa Dan Brännström.

Han menade att införandet av en ny företagsform gör att diskussionen om revisionsplikten kan föras på ett nytt sätt.

– I ett aktiebolag är det logiskt med revisionsplikt. Men låt det vara fritt i den nya företagsformen, med en ny marknadsstyrd lösning, sa Dan Brännström.

Dan Brännström påpekade också att om det införs en ny företagsform för riktigt små företag så är det nog dags att höja nivån på aktiekapitalet i aktiebolagen.

En annan viktig fråga var revisorns skadeståndsansvar.

– Vi har i princip ett obegränsat skade ståndsansvar i Sverige idag. Det är inte bra.

Han betonade att det inte handlar om att revisorn inte ska ta ansvar.

– Men det måste vara ett rimligt ansvar. Vi vill ha ansvarsförsäkring även för styrelseledamöter. Som det ser ut nu så stämmer man revisorn istället eftersom det är där pengarna finns i och med ansvarsförsäkringen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...