Balans nr 1 2007

Arena 2006: Framtiden i centrum på Arena 2006

Hur ser näringslivet på revisionsbranschen och vilka är egentligen förväntningarna? Det var några av frågorna som diskuterades på Arena 2006 som hölls på Chinateatern i Stockholm i slutet av november. Men Arena 2006 bjöd även på mer lättsam underhållning. Trendforskaren Göran Adlén delade med sig av sina tankar om revisionsbranschen och dess framtid. Arena är den nya branschorganisationen FAR SRS årligen återkommande mötesplats för organisationens medlemmar.

”Vi har just kört upp på motorvägen”

FAR SRS avgående ordförande Lars Träff hälsade alla välkomna till Arena 2006. Han inledde med att påminna om förra årets tema (på FAR-dagen 2005) ”Från intresseorganisation till branschorganisation”.

– Har vi lyckats? frågade han därefter publiken.

– Jag tycker i alla fall att vi har kommit en bra bit på väg. Två intresseföreningar har blivit en branschorganisation. Simsalabim!

Men trots att mycket har hänt, finns det en hel del kvar att göra.

– Vi har just kört upp på motorvägen, konstaterade Lars Träff.

”Man måste helt enkelt gilla förändringar”

”Vi måste vara beredda på förändringar. Man måste helt enkelt gilla förändringar”. Det sa FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström med anledning av den utveckling som berör revisionsbranschen.

Han talade bland annat om regeringens förslag att avskaffa revisionsplikten i små aktiebolag samt förslaget att införa en ny företagsform.

– Det är intressant att regeringen vill införa en ny företagsform. Vi är mycket positiva till det, sa Dan Brännström.

Han menade att införandet av en ny företagsform gör att diskussionen om revisionsplikten kan föras på ett nytt sätt.

– I ett aktiebolag är det logiskt med revisionsplikt. Men låt det vara fritt i den nya företagsformen, med en ny marknadsstyrd lösning, sa Dan Brännström.

Dan Brännström påpekade också att om det införs en ny företagsform för riktigt små företag så är det nog dags att höja nivån på aktiekapitalet i aktiebolagen.

En annan viktig fråga var revisorns skadeståndsansvar.

– Vi har i princip ett obegränsat skade ståndsansvar i Sverige idag. Det är inte bra.

Han betonade att det inte handlar om att revisorn inte ska ta ansvar.

– Men det måste vara ett rimligt ansvar. Vi vill ha ansvarsförsäkring även för styrelseledamöter. Som det ser ut nu så stämmer man revisorn istället eftersom det är där pengarna finns i och med ansvarsförsäkringen.