Innehåll

Balans nr 1 2007

Arena 2006: Peter Clemedtson ny ordförande

Vid en extra stämma den 21 augusti 2006 valdes FAR SRS första styrelse. På årsstämman 2006 gick mandatperioden ut för bland andra ordföranden Lars Träff. Lars Träff hade avsagt sig omval.

Som Balans skrev om i förra numret valdes Peter Clemedtson, Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers, enligt valberedningens förslag till ny ordförande i FAR SRS. Balans har träffat Peter Clemedtson – läs intervjun.

Till ny vice ordförande valdes Svante Forsberg och dessutom omvaldes Maria Östman som vice ordförande.

Ny i styrelsen efter stämman i november är Erik Åström från Ernst & Young i Stockholm.

Till valberedningen hade önskemål kommit om en koppling mellan skattesektionen och styrelsen. Stämman beslutade därför att adjungera skattesektionens ordförande Ernst Forsberg till styrelsen under en övergångsperiod.

Stämman behandlade årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse för FAR SRS och koncernen.

Traditionsenligt kommenterade de kommersiella dotterbolagens vd:ar företagens resultat.

– Genom produktutveckling och lyckade försäljningsinsatser tillsammans med god kostnadskontroll har vi nått FAR Förlags bästa resultat någonsin, berättade vd:n Marie Wernerman.

FAR Förlag har under året givit ut 15 nya boktitlar och sålt 25 000 exemplar av Samlingsvolymen.

Därefter lämnades ordet till Christina Sahlin, som är vd på Irev.

– Vi ska vara Ekonomisveriges självklara val! inledde hon och berättade stolt att de haft drygt 350 deltagare på sin årliga redovisningsdag – dagen innan Arena 2006.

Hon berättade vidare att Irevs omsättning under året varit 4,5 miljoner per anställd.

– Omsättningen har framförallt ökat inom områdena revision och skatt. Och vi har under året inriktat oss på kurser för ägarledda företag och branschfrågor.

Dan Brännström berättade att även Balans gjort ett mycket bra resultat.

Stämman bekräftade även beslutet av branschorganisationens namn – FAR SRS. Första beslutet togs vid extrastämman i augusti 2006.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...