Innehåll

Balans nr 1 2007

Arena 2006: Peter Clemedtson ny ordförande

Vid en extra stämma den 21 augusti 2006 valdes FAR SRS första styrelse. På årsstämman 2006 gick mandatperioden ut för bland andra ordföranden Lars Träff. Lars Träff hade avsagt sig omval.

Som Balans skrev om i förra numret valdes Peter Clemedtson, Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers, enligt valberedningens förslag till ny ordförande i FAR SRS. Balans har träffat Peter Clemedtson – läs intervjun.

Till ny vice ordförande valdes Svante Forsberg och dessutom omvaldes Maria Östman som vice ordförande.

Ny i styrelsen efter stämman i november är Erik Åström från Ernst & Young i Stockholm.

Till valberedningen hade önskemål kommit om en koppling mellan skattesektionen och styrelsen. Stämman beslutade därför att adjungera skattesektionens ordförande Ernst Forsberg till styrelsen under en övergångsperiod.

Stämman behandlade årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse för FAR SRS och koncernen.

Traditionsenligt kommenterade de kommersiella dotterbolagens vd:ar företagens resultat.

– Genom produktutveckling och lyckade försäljningsinsatser tillsammans med god kostnadskontroll har vi nått FAR Förlags bästa resultat någonsin, berättade vd:n Marie Wernerman.

FAR Förlag har under året givit ut 15 nya boktitlar och sålt 25 000 exemplar av Samlingsvolymen.

Därefter lämnades ordet till Christina Sahlin, som är vd på Irev.

– Vi ska vara Ekonomisveriges självklara val! inledde hon och berättade stolt att de haft drygt 350 deltagare på sin årliga redovisningsdag – dagen innan Arena 2006.

Hon berättade vidare att Irevs omsättning under året varit 4,5 miljoner per anställd.

– Omsättningen har framförallt ökat inom områdena revision och skatt. Och vi har under året inriktat oss på kurser för ägarledda företag och branschfrågor.

Dan Brännström berättade att även Balans gjort ett mycket bra resultat.

Stämman bekräftade även beslutet av branschorganisationens namn – FAR SRS. Första beslutet togs vid extrastämman i augusti 2006.