Balans nr 1 2007

Aktuell information från FAR

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006:44

Undantag från budplikt (Wallenbergstiftelser/Investor – Scania)

Uttalande 2006:45

Dispens från skyldighet att lämna bud på teckningsoptioner (Check Point – Protect Data)

Uttalande 2006:47

Förlängt undantag från budplikt (Nethouse Group/Preagare – Precio Systemutveckling)

Uttalande 2006:49

Undantag från budplikt (Konsumentföreningen Stockholm – LjungbergGruppen)

Uttalande 2006:51

Tolkning budpliktsregler (Avanza Pension)

Uttalande 2006:53

Vissa frågor om information m.m. vid bud (MAN – Scania)

Uttalande 2006:55

Tillåtna försvarsåtgärder vid bud (Scania)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansdepartementet

Ett reformerat solvenssystem för försäkringsbolag (Fi2006/4208)