Innehåll

Balans nr 10 2007

Noteringar: Stor brist på revisorer och redovisare enligt AMS-rapport

Enligt en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) – Var finns jobben 2007? – så fortsätter bristen på revisorer och redovisningsekonomer att öka. AMS konstaterar dock att tillgången på ekonomer i allmänhet krymper, men att ”någon brist inte är i sikte”. AMS fortsätter: Arbetsmarknaden för jurister har förstärkts men någon brist väntas inte under 2007. Stora överskott väntas fortfarande för vissa grupper av humanister och samhällsvetare, liksom inom de flesta kontors- och kundserviceyrkena.

”Sysselsättningen inom datayrken kan öka med 9000 personer under året om arbetsgivarna hittar utbildad personal” berättar AMS. Rekryteringsproblemen har dock ökat inom IT-sektorn, en utveckling som man siar att den kommer att förstärkas under 2007. Det är brist på framför allt utbildad och erfaren arbetskraft, exempelvis systemdesigner och programmerare, men under året minskar också tillgången på enbart utbildad arbetskraft.