Innehåll

Balans nr 10 2007

Noteringar: Sena betalningar kan leda till konkurs

Utredaren Anders Bengtsson har kartlagt kredittider och betalningsmoral vid handel mellan företag; SOU 2007:55. Utredningen överlämnades till regeringen i början av september och sändes ut på remiss i vecka 38. Remisstiden är tre månader. Om förslag därefter blir proposition beror på remissinstansernas svar, förklarar man på näringsdepartementet. Kartläggning visar att den helt dominerande avtalade kredittiden vid handel mellan företag och även mellan företag och offentlig sektor är en kalendermånad.

En mycket stor andel av de skulder som är hänförliga till handelskrediter betalas dock för sent. 16 procent av fakturorna betalas mer än en vecka senare än avtalat. Många småföretag utnyttjar inte de möjligheter lagstiftningen ger för att påskynda betalning eller för att få kompensation vid försenade betalningar.

Utredaren konstaterar att de sena betalningarna drabbar företag i form av administrativa kostnader, likviditetsproblem som hämmar tillväxten och ibland till och med konkurs. Han menar att stora samhälleliga vinster kan göras om näringslivet och den offentliga sektorn förmås att i större utsträckning respektera avtalade betalningstider. De största problemen drabbar företag som gör affärer på en internationell marknad. Utredaren föreslår:

  • Åtgärder som gör det dyrare att inte betala i tid.

  • Krav på information om betalningstider i större företags årsredovisning.

  • Informationsinsatser till små företag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...