Innehåll

Balans nr 10 2007

Noteringar: Robert Barnden ny på FAR SRS

Auktoriserad revisor Robert Barnden, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, har anställts på FAR SRS. Hans ansvarsområde är FAR SRS internationella arbete inom revision och redovisning.

Ytterligare två tjänster på FAR SRS kansli i Stockholm har utlysts: chef för redovisningssektionen samt kommunikationschef. ?