Innehåll

Balans nr 10 2007

Noteringar: Ja till redovisningskonsulter

En enhällig stämma sa den 12 september ”ja” till de stadgeändringar som möjliggör att även redovisningskonsulter kan bli medlemmar i FAR SRS.

FAR SRS ordförande Peter Clemedtson berättade inledningsvis om de samtal man haft med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF).

– Det är viktigt att vi nu samlar hela branschen i FAR SRS. Utvidgningen är också affärsmässigt betingad. Vi kan göra bättre affärer inspirerade av varandra, menade Peter Clemedtson.

Organisationen kommer i framtiden att ha fyra sektioner: revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning.

Som Balans tidigare berättat kommer det också att finnas två typer av medlemskap: ordinarie medlem och basmedlem.

– Syftet med basmedlemska pet är att få unga medarbetare att intressera sig för bransch frågor, sa Peter Clemedtson.

De nya stadgarna öppnar även upp för differentierade avgifter. Idag betalar alla enligt samma tariff. Men organisationen ger olika nytta för olika medlemmar.

– I början kommer det vara billigare att vara med i redovisningssektionen. Men vi ser även att det kan komma att finnas olika avgifter inom de olika sektionerna, sa Dan Brännström.

Ett förslag till principer om avgifter kommer att presenteras på den ordinarie stämman den 30 november.

Man kommer också att tillsätta en kvalitetsnämnd för redovisningskonsulter.

Ytterligare ett stämmobeslut krävs för att stadgeändringarna ska träda i kraft.

På stämman presenterades advokat Claes Johnsson som har hjälpt till att skriva om stadgarna. Han kommer också att bistå vid kommande stämmor i FAR SRS.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...