Innehåll

En enhällig stämma sa den 12 september ”ja” till de stadgeändringar som möjliggör att även redovisningskonsulter kan bli medlemmar i FAR SRS.

FAR SRS ordförande Peter Clemedtson berättade inledningsvis om de samtal man haft med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF).

– Det är viktigt att vi nu samlar hela branschen i FAR SRS. Utvidgningen är också affärsmässigt betingad. Vi kan göra bättre affärer inspirerade av varandra, menade Peter Clemedtson.

Organisationen kommer i framtiden att ha fyra sektioner: revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning.

Som Balans tidigare berättat kommer det också att finnas två typer av medlemskap: ordinarie medlem och basmedlem.

– Syftet med basmedlemska pet är att få unga medarbetare att intressera sig för bransch frågor, sa Peter Clemedtson.

De nya stadgarna öppnar även upp för differentierade avgifter. Idag betalar alla enligt samma tariff. Men organisationen ger olika nytta för olika medlemmar.

– I början kommer det vara billigare att vara med i redovisningssektionen. Men vi ser även att det kan komma att finnas olika avgifter inom de olika sektionerna, sa Dan Brännström.

Ett förslag till principer om avgifter kommer att presenteras på den ordinarie stämman den 30 november.

Man kommer också att tillsätta en kvalitetsnämnd för redovisningskonsulter.

Ytterligare ett stämmobeslut krävs för att stadgeändringarna ska träda i kraft.

På stämman presenterades advokat Claes Johnsson som har hjälpt till att skriva om stadgarna. Han kommer också att bistå vid kommande stämmor i FAR SRS.