Innehåll

Balans nr 10 2007

Arbetet med XBRL

I Balans nr 6–7/2007 publicerades en artikel om e-tjänster hos Bolagsverket i allmänhet och XBRL i synnerhet. XBRL står för eXstensible Business Reporting Language och är en global standard för finansiell information.

En medlem i XBRL Sweden – och programvaruleverantör – omnämndes inte i texten, nämligen eReport AB. Företaget låter meddela att man har tillgängliga XBRL-applikationerför produktion och presentation om årsredovisningshandlingar, inklusive revisionsberättelse.