Innehåll

Balans nr 11 2007

Inledning

Finansinspektionens genaraldirektör Ingrid Bonde konstaterar att ”nästan alltid när vi riktar kritik mot bolag så ser vi att revisionerna fallerat”. Balans har träffat henne med anledning av FI:s kritik av Carnegie och revisorernas roll i detta sammanhang.

Om revisorns roll och ansvar handlar också en debattartikel som kan kommenteras på <www.tidskriftenbalans.se>. Det är Staffan Ivarsson hos Riksrevisionen som menar att revisorn borde ha ingripit i de biståndsprojekt där man nu funnit väsentliga fel och brister.

I en nyutkommen rapport framgår det att avskaffandet av revisionsplikten inte automatiskt ger samhällsekonomiska vinster. Myntet har både en fram- och en baksida, menar FAR SRS ordförande Peter Clemedtson.

Balans gör en nordisk utblick. Norunn Byrkjeland, ordförande för Den norske Revisorforening, är gästkrönikör och skriver att hon tvivlar på att mins kad kontroll leder till reella förenklingar. Vad som hänt efter att revi sionsplikten avskaffades i Danmark berättar bl.a. den danske revisorn Bent Sønberg. Cirka åtta procent av hans klienter har valt bort revision. Solveig Törnroos-Huhtamäki berättar från Helsingfors om heta diskussions ämnen i branschen. Det gäller bl.a. om revisorer tar tillräckligt ansvar när de följer internationella revisionsstandarder.

Rolf Skog – som utrett ämnet – föreslår skärpta fusionsregler och redogör för detaljerna i en artikel. Förslaget har nyligen sänts ut på remiss.