Innehåll

Balans nr 11 2007

Noteringar: Lokalföreningar utbytte erfarenheter

I slutet av september hölls Rådsmöte i Sigtuna. Femtontalet representanter från FAR SRS lokalföreningar deltog, liksom ett antal medarbetare från FAR SRS i Stockholm.

På mötet avhandlades allt från lokalföreningarnas verksamhet, och SME-satsningar till bildandet av den nya redovisningssektionen inom branschorganisationen och internationellt samarbete inom SME-sektorn.

Dan Brännström och Bengt Skough, från FAR SRS, berättade om den nya sektionen för redovisningskonsulter som håller på att bildas.

De påpekade att en fördel med denna nya sektion är att branschorganisationens arbete breddas och att medarbetarnas karriärvägar samtidigt utökas, liksom utbildnings- och utvecklingsmöjligheterna.

De närvarande fick också en rapport om arbetet i utredningen om revisorer och revision där FAR SRS har representanter med.

En första delrapport har nyligen avlämnats och en andra – om revisionspliktens avskaffande – kommer i mars nästa år.