Den1 september i år överlämnades det formella ansvaret av ägandet av revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö till Markus Andersson och Victoria Persson. Samtidigt överlämnades det formella ansvaret för Andersson 6c Co i Karlshamn till Johan Nordström och Jan Persson. Förändringen är ett led i ett generationsskifte som pågått under två års tid, under vilken de nya ägarna varit med och drivit företaget. Förändringen innebär att de två revisionsbyråerna som tidigare haft samma ägare nu får olika ägare.