Innehåll

Balans nr 11 2007

Noteringar: Skatteverket har fel

FAR SRS revisionskommitté har noterat att tjänstemän på Skatteverket anser att granskning av bolags transferprisdokumentation är ett obligatoriskt område i likhet med granskning av skatt och avgifter. Efter diskussioner har kommittén konstaterat att transferprisdokumentationen inte är ett obligatoriskt granskningsområde. Man menar att i vilken omfattning revisorn behöver beakta bolagets dokumentation dels är en fråga om väsentlighet och risk, dels den valda revisionsansatsen.