Innehåll

Balans nr 11 2007

Noteringar: Hotet för danska revisorer

– Politikerna talar nu om att slopa revisionsplikten för hela klass B, förklarar Henrik Carmel och Michael Rugaa, hos danska Föreningen registrerede revisorer (FRR).

2006 slopades plikten i Danmark för företag som uppnådde två av följande värden: balansomslutning 1,5 miljoner danska kronor, 3 miljoner i nettoomsättning och 12 anställda. Räknas hela klass B så omfattas företag med balansomslutning upp till 29 miljoner, nettoomsättning 58 miljoner och 50 anställda.

Danska revisorer sköter ofta även redovisningen i mindre, ej börsnoterade företag. Detta har inneburit att flertalet företag som avsagt sig revision har kvar revisorn för andra tjänster.

– Men de som slopat revisionen har inte valt review istället, säger Michael Rugaa.

Review är en enklare form av utvärdering än revision.

– Inom EU diskuteras att slopa krav på redovisningsplikt för företag med mindre än en miljon euro i omsättning (7,5 miljoner danska kronor). Det skulle vara farligare för oss än att revisionsplikten avskaffas, för då skulle vi tappa kontakten med många kunder, säger Henrik Carmel.