Innehåll

Balans nr 11 2007

Noteringar: Utredningen om pliktens slopande pågår

Senast 1 mars nästa år ska revisorsutredningen lämna ett delbetänkande om hur revisionsplikten kan avskaffas för mindre företag. Utredningen har redan lämnat ett delbetänkande om reglering av revisors verksamhet.

En nyhet inför detta andra steg i utredningsarbetet är att en politisk referensgrupp har tillsatts. I gruppen ingår: Ove Jansson (fp), Alf Karlsson (mp), Johan Löfstrand (s), Thomas Magnusson (v), Mikael Oscarsson (kd), Lennart Pettersson (c) och Maria Plass (m).

Utredaren Bo Svensson, tidigare ordförande i Högsta domstolen, och de två sekreterarna i utredningen, Heléne Agélii och Henrik Karlsson, har besökt Danmark och Finland för att utröna hur slopandet av revisionsplikten fungerat där. Man har också kontakt med den norska revisorsorganisationen och planerar besök i England och Holland för att lära mer om slopande av plikt och regelförenklingar.