Innehåll

Balans nr 11 2007

Noteringar: Företagen vill ha EU-skatt

Svenska storföretag är positiva till en gemensam bas för skatteberäkning i hela EU. Det visar en undersökning från KPMG. Det vill 100 procent av de svarande i Tjeckien, Danmark och Spanien, 96 procent i Italien, 90 procent i Grekland, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slovenien och Sverige. Av de stora ekonomierna är Storbritannien mest tveksam med 62 procent för. Siffran för hela EU är 78 procent.

EU-kommissionen betonar att den inte föreslår en enhetlig europeisk skattesats – ändå svarar 69 procent att de gärna ser även en sådan.