Innehåll

Balans nr 11 2007

Noteringar: Brysselbesök gav värdefulla EU-kontakter

”Om inte EU-kommissionen gör som vi säger kommer vi att gå till EG-domstolen!” Detta budskap fick FAR SRS regulatoriska grupp med sig vid ett besök hos Europaparlamentarikern Bert Doorn i Bryssel i början av oktober.

Bert Doorn representerar gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater och kommer från Holland. Han är så kallad föredragande för det 8:e direktivet. Bert Doorns frustration gällde revisorers skadeståndsskyldighet. Europaparlamentet vill att EU-kommissionen berättar hur de ser på denna fråga, men hittills har den ansvarige EU-kommissionären Charlie McCreevy inte velat uttala sig. Om inte EU-kommissionen lagt fram en rekommendation om revisorers skadeståndsansvar senast i mitten av 2009 kan det dröja många år innan frågan kommer upp på agendan igen, eftersom det tillsätts en ny EU-kommission det året och frågan kan få lägre prioritet än tidigare.

På programmet för FAR SRS regulatoriska grupp stod bland annat ett möte med Jeremy Jennings, ordförande i European Contact Group (ECG) samt besök på Europaparlamentet, EU-kommissionen, Svenska EU-representationen och Federation des Experts Comptables Européens (FEE). Samtliga diskussioner handlade om redovisning och revision, exempelvis införandet av 8:e direktivet, kvalitetssäkring, revisorers skadeståndsskyldighet, IFRS för SME, översättning av ISA och regelförenkling.

På Eu-kommissionen fick deltagarna diskutera revisionsfrågor med Jürgen Tiedje, enhetschef för dessa frågor, samt redovisningsfrågor med den nya chefen för redovisning, Jeroen Hooijer.

På Svenska Eu-representationen tog biträdande myndighetschef och ambassadör Ulrika Barklund-Larsson emot för att berätta om representationens arbete.

På FEE mottogs FAR SRS av vd Olivier Boutellis-Taft, Saskia Slomp, Technical director, och Hilde Blomme, Director of regulatory affairs. I sin roll som revisorernas europeiska intresseorganisation är de starkt involverade i aktuella frågor som berör professionen.

Genom att vara fysiskt närvarande i Bryssel har deltagarna fått värdefulla kontakter med politiker och tjänstemän som arbetar med de frågor som rör våra professioner, vilket naturligtvis förenklar det fortsatta arbetet med de frågor som är aktuella på hemmaplan. För att förstå det som sker i Sverige är det viktigt att följa utvecklingen i EU.

Ewa Fallenius

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...