Innehåll

Balans nr 11 2007

Noteringar: Brysselbesök gav värdefulla EU-kontakter

”Om inte EU-kommissionen gör som vi säger kommer vi att gå till EG-domstolen!” Detta budskap fick FAR SRS regulatoriska grupp med sig vid ett besök hos Europaparlamentarikern Bert Doorn i Bryssel i början av oktober.

Bert Doorn representerar gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater och kommer från Holland. Han är så kallad föredragande för det 8:e direktivet. Bert Doorns frustration gällde revisorers skadeståndsskyldighet. Europaparlamentet vill att EU-kommissionen berättar hur de ser på denna fråga, men hittills har den ansvarige EU-kommissionären Charlie McCreevy inte velat uttala sig. Om inte EU-kommissionen lagt fram en rekommendation om revisorers skadeståndsansvar senast i mitten av 2009 kan det dröja många år innan frågan kommer upp på agendan igen, eftersom det tillsätts en ny EU-kommission det året och frågan kan få lägre prioritet än tidigare.

På programmet för FAR SRS regulatoriska grupp stod bland annat ett möte med Jeremy Jennings, ordförande i European Contact Group (ECG) samt besök på Europaparlamentet, EU-kommissionen, Svenska EU-representationen och Federation des Experts Comptables Européens (FEE). Samtliga diskussioner handlade om redovisning och revision, exempelvis införandet av 8:e direktivet, kvalitetssäkring, revisorers skadeståndsskyldighet, IFRS för SME, översättning av ISA och regelförenkling.

På Eu-kommissionen fick deltagarna diskutera revisionsfrågor med Jürgen Tiedje, enhetschef för dessa frågor, samt redovisningsfrågor med den nya chefen för redovisning, Jeroen Hooijer.

På Svenska Eu-representationen tog biträdande myndighetschef och ambassadör Ulrika Barklund-Larsson emot för att berätta om representationens arbete.

På FEE mottogs FAR SRS av vd Olivier Boutellis-Taft, Saskia Slomp, Technical director, och Hilde Blomme, Director of regulatory affairs. I sin roll som revisorernas europeiska intresseorganisation är de starkt involverade i aktuella frågor som berör professionen.

Genom att vara fysiskt närvarande i Bryssel har deltagarna fått värdefulla kontakter med politiker och tjänstemän som arbetar med de frågor som rör våra professioner, vilket naturligtvis förenklar det fortsatta arbetet med de frågor som är aktuella på hemmaplan. För att förstå det som sker i Sverige är det viktigt att följa utvecklingen i EU.

Ewa Fallenius