Balans nr 11 2007

Få danska företag väljer bort revisionen

Kvalitetsstämpeln tycks gå före de pengar som sparas

Kommer avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag att innebära sämre tider för branschen? Eller kan avskaffandet fungera som en väckarklocka och leda till nytänkande och utvecklande av tjänsteutbudet?

– Produktutveckling är oerhört viktigt, säger Bent Sønberg som är revisor i Danmark där revisionsplikten för små bolag har avskaffats.

I mars 2006 beslutade det danska folketinget att det ska vara möjligt för mindre företag att välja bort revisionen. Men ännu har det inte blivit något större bortfall av revisionsklienter för de danska revisionsbyråerna. Enligt en undersökning som Föreningen registrerede revisorer (FRR) har gjort är det endast cirka 6,5 procent av medlemmarnas klienter som valt bort revisionen.

Boye G Rynord och Bent Sønberg, som är Statsautoriserede revisorer och delägare i Addere revision i Køge utanför Köpenhamn, är inte förvånade över resultatet.

– Prisskillnaden är så liten i förhållande till nyttan av den kvalitetsstämpel som revisionen innebär, exempelvis när företaget behöver låna pengar, säger Boye G Rynord.

balans07_11_26

Få väljer bort revision i dagsläget

Addere revision har räknat på hur många av byråns egna klienter som valt bort revisionen och kommit fram till att det knappast är någon dramatisk förändring.

– Av våra klienter är det 8,53 procent som har valt bort revision. I omsättning är det 70 000 kronor som vi har förlorat, alltså nästan ingenting, säger Bent Sønberg.

Men läget kan komma att förändras och då gäller det att vara förberedd, menar de två revisorerna. 2009 ska det ske en utvärdering av perioden med möjlighet för de allra minsta företagen att välja bort revision, och i och med att den danska regeringen har satt som mål att minska företagens administrativa bördor med 25 procent till år 2010 är det sannolikt att fler företag får möjlighet att välja bort revisionen.

– Jag kan mycket väl tänka mig att ande len som väljer bort revision stiger i framtiden, säger Bent Sønberg.

De senaste åren har Addere revision haft ett ökat fokus på att leverera andra tjänster än revision, exempelvis rådgivning, redovisningstjänster och assistans vid omstruktureringar av företag. Ett annat viktigt affärsområde är tjänster vid generationsskifte av ägandet i små och medelstora familjeägda bolag.

– Vi inriktar oss mer på andra tjänster samtidigt som vi håller fanan högt när det gäller revision. Kunden vill inte betala för bastjänster som revision eftersom den betraktas som något man måste ha, medan rådgivningen ger mer nytta och därmed är mer värdefull för företaget, säger Bent Sønberg.

Mer frihet för danska revisorer

De danska revisorerna har ett bättre utgångsläge att utveckla sitt tjänsteutbud än svenska revisorer i och med att Danmark gjort en mindre strikt tolkning av begreppet oberoende. För en dansk revisor är det bland annat fritt fram att leverera både redovisningstjänster och revisionstjänster till en och samma klient. För börsnoterade bolag gäller dock andra regler.

– Det ger oss ett bättre läge att utveckla andra tjänster än revision, säger Boye G Rynord.

Bent Sønberg och Boye G Rynord menar att det bästa vore om Sverige såg över tolkningen av begreppet oberoende.

– Här är det ingen som har kommit till skada av våra regler. De stora skandalerna har ju inträffat i de stora bolagen som måste ha revision. Jag är övertygad om att kollegorna i Sverige har de kvalifikationer som krävs för att utföra både redovisningstjänster och revision i ett bolag på ett ansvarsfullt sätt, säger Bent Sønberg.

Förstår oro hos svenska revisorer

Boye G Rynord och Bent Sønberg förstår den oro som många svenska revisorer känner inför avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. En betydelsefull fråga är vilka gränsvärden Sverige kommer att tillämpa.

– Vi hade en lång process här i Danmark då det diskuterades vilken nivå vi skulle lägga oss på. Frågan var om vi skulle hamna på EU:s gränsvärden eller om vi skulle lägga oss under. Jag förstår om nervositeten är stor i Sverige nu när ni går igenom samma process, säger Bent Sønberg.

De gränsvärden som nu gäller för danska företag är lägre än vad som ursprungligen diskuterades (se faktaruta här bredvid).

Pernilla Halling

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...