Balans nr 11 2007

Få danska företag väljer bort revisionen

Kvalitetsstämpeln tycks gå före de pengar som sparas

Kommer avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag att innebära sämre tider för branschen? Eller kan avskaffandet fungera som en väckarklocka och leda till nytänkande och utvecklande av tjänsteutbudet?

– Produktutveckling är oerhört viktigt, säger Bent Sønberg som är revisor i Danmark där revisionsplikten för små bolag har avskaffats.

I mars 2006 beslutade det danska folketinget att det ska vara möjligt för mindre företag att välja bort revisionen. Men ännu har det inte blivit något större bortfall av revisionsklienter för de danska revisionsbyråerna. Enligt en undersökning som Föreningen registrerede revisorer (FRR) har gjort är det endast cirka 6,5 procent av medlemmarnas klienter som valt bort revisionen.

Boye G Rynord och Bent Sønberg, som är Statsautoriserede revisorer och delägare i Addere revision i Køge utanför Köpenhamn, är inte förvånade över resultatet.

– Prisskillnaden är så liten i förhållande till nyttan av den kvalitetsstämpel som revisionen innebär, exempelvis när företaget behöver låna pengar, säger Boye G Rynord.

balans07_11_26

Få väljer bort revision i dagsläget

Addere revision har räknat på hur många av byråns egna klienter som valt bort revisionen och kommit fram till att det knappast är någon dramatisk förändring.

– Av våra klienter är det 8,53 procent som har valt bort revision. I omsättning är det 70 000 kronor som vi har förlorat, alltså nästan ingenting, säger Bent Sønberg.

Men läget kan komma att förändras och då gäller det att vara förberedd, menar de två revisorerna. 2009 ska det ske en utvärdering av perioden med möjlighet för de allra minsta företagen att välja bort revision, och i och med att den danska regeringen har satt som mål att minska företagens administrativa bördor med 25 procent till år 2010 är det sannolikt att fler företag får möjlighet att välja bort revisionen.

– Jag kan mycket väl tänka mig att ande len som väljer bort revision stiger i framtiden, säger Bent Sønberg.

De senaste åren har Addere revision haft ett ökat fokus på att leverera andra tjänster än revision, exempelvis rådgivning, redovisningstjänster och assistans vid omstruktureringar av företag. Ett annat viktigt affärsområde är tjänster vid generationsskifte av ägandet i små och medelstora familjeägda bolag.

– Vi inriktar oss mer på andra tjänster samtidigt som vi håller fanan högt när det gäller revision. Kunden vill inte betala för bastjänster som revision eftersom den betraktas som något man måste ha, medan rådgivningen ger mer nytta och därmed är mer värdefull för företaget, säger Bent Sønberg.

Mer frihet för danska revisorer

De danska revisorerna har ett bättre utgångsläge att utveckla sitt tjänsteutbud än svenska revisorer i och med att Danmark gjort en mindre strikt tolkning av begreppet oberoende. För en dansk revisor är det bland annat fritt fram att leverera både redovisningstjänster och revisionstjänster till en och samma klient. För börsnoterade bolag gäller dock andra regler.

– Det ger oss ett bättre läge att utveckla andra tjänster än revision, säger Boye G Rynord.

Bent Sønberg och Boye G Rynord menar att det bästa vore om Sverige såg över tolkningen av begreppet oberoende.

– Här är det ingen som har kommit till skada av våra regler. De stora skandalerna har ju inträffat i de stora bolagen som måste ha revision. Jag är övertygad om att kollegorna i Sverige har de kvalifikationer som krävs för att utföra både redovisningstjänster och revision i ett bolag på ett ansvarsfullt sätt, säger Bent Sønberg.

Förstår oro hos svenska revisorer

Boye G Rynord och Bent Sønberg förstår den oro som många svenska revisorer känner inför avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. En betydelsefull fråga är vilka gränsvärden Sverige kommer att tillämpa.

– Vi hade en lång process här i Danmark då det diskuterades vilken nivå vi skulle lägga oss på. Frågan var om vi skulle hamna på EU:s gränsvärden eller om vi skulle lägga oss under. Jag förstår om nervositeten är stor i Sverige nu när ni går igenom samma process, säger Bent Sønberg.

De gränsvärden som nu gäller för danska företag är lägre än vad som ursprungligen diskuterades (se faktaruta här bredvid).

Pernilla Halling