Innehåll

Balans nr 11 2007

De som väljer revision:

I England har man kategoriserat företag som fortfarande väljer revison. I en undersökning (Coliis 1993) framkommer det att de företag som valde att fortsätta att revideras hade följande kännetecken:

  • Företagsledningen lämnade vanligtvis en kopia av sin årsredovisning till banker eller andra finansiärer.

  • Företagen hade en relativt stor omsättning.

  • Företagsledningen ansåg att revision ökar kvaliteten i den finansiella informationen och att den därmed har en positiv inverkan på företagets kreditvärdighet. Ledningen menade vidare att revisionen ger kontroll över företagets ekonomistyrning och redovisning.

  • Företagen var inte helt familjeägda och hade därmed aktieägare som inte har tillgång till internredovisning.