Balans nr 11 2007

KORTFATTAT

Olika revisorskategorier

Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) ordnar CGR-revisorsexamen årligen. Examen räcker två dagar. De som blivit godkända i examen får använda yrkestiteln CGR-revisor efter att deras uppgifter registrerats i Centralhandelskammarens revisorsregister. Centralhandelskammaren har godkänt CGR-revisorer sedan år 1924.

Centralhandelskammaren ordnar även GRM-revisorsexamen. Examen räcker en dag. Beroende av examensresultaten beslutar varje separat handelskammare om godkännande av revisorer inom sitt verksamhetsområde. De som blivit godkända i examen får använda yrkestiteln GRM-revisor efter att uppgifter angående dem har registrerats i Centralhandelskammarens register över revisorer. Det är möjligt att på elektronisk väg få uppgifter om, utdrag ur och intyg över de anteckningar som gjorts i revisorsregistret. <www.kkk.fi>

Ny revisorslag

31 januari i år fattade den finska riksdagen beslut om en ny revisionslag. Revisionsplikten har slopats för mindre företag för räkenskapsår som börjar 1/7 2007 eller senare. Aktiebolag behöver inte ha en revisor när högst ett av följande tre villkor har uppfyllts under de två senaste räkenskapsåren:

  1. balansomslutningen överstiger 100 000 euro,

  2. omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro eller

  3. antalet anställda överstiger i genomsnitt tre. Ett undantag är att alla bostadsaktiebolag med minst 30 lägenheter måste ha revision. Fler än 67 000 aktiebolag undantas från revisionsplikten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...