Balans nr 11 2007

Snart finns ny standard för redovisningskonsulter

Hur bör en ”Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS” utföra sina uppdrag?

Sjösättningen av FAR SRS redovisningssektion närmar sig. En arbetsgrupp håller som bäst på att färdigställa arbetet med att ta fram en standard för hur en ”Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS” ska utföra sina uppdrag.

Lotta Jörgensen, redovisningskonsult på Lindebergs Grant Thornton i Helsingborg, och Kristina Lilja, redovisningskonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm, arbetar med att ta fram en standard för Auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS. Arbetet görs på uppdrag av interimsstyrelsen i redovisnings sektionen och under ledning av Tomas Borgström och Lars Lejdborg samt Dan Brännström. Projektet går under arbetsnamnet Reds, men det är ännu oklart vad standarden ska heta när den är färdig.

Tanken är att standarden ska utgöra en norm för hur en Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS ska arbeta.

– Den ska vara till stöd och nytta för dem som arbetar med redovisningstjänster, säger Kristina Lilja.

Standaren blir inget regelverk

Standarden kommer också att ligga till grund för den kvalitetskontroll som alla Auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS ska genomgå.

Kristina Lilja och Lotta Jörgensen betonar att standarden inte kommer att bli en motsvarighet till Revisionsstandard i Sverige (RS).

– Det är inte ett regelverk för hur redovisningen ska göras, utan mer ett förhållningssätt. Den kommer alltså inte att innehålla några redovisningstekniska anvisningar, säger Lotta Jörgensen.

Ett skäl till framtagandet av standarden är den varierande kvaliteten bland redovisningskonsulterna.

– Syftet är att få en högre och jämnare kvalitet på redovisningstjänsterna, säger Lotta Jörgensen.

Huvudrubrikerna i standarden är klara och Kristina Lilja och Lotta Jörgensen håller nu på att fylla de olika delarna med innehåll.

– Vi har delat upp arbetet och skriver var för sig. Sedan stämmer vi av med varandra, säger Kristina Lilja.

Standarden blir ett levande dokument

Några centrala områden är redovisningskonsultens oberoende/självständighet, tystnadsplikt och vilka kontroller och analyser som redovisningskonsulten ska göra.

– Oberoendet är en central fråga för revisorer. Men hur förhåller man sig som redo visningskonsult till detta? Redovisnings konsulter som arbetar på en revisionsbyrå styrs en hel del av RS, medan det är annorlunda för dem som arbetar på byråer med endast redovisningskonsulter, säger Lotta Jörgensen.

Standarden ska finnas med som en del i FAR SRS Samlingsvolym och tanken är att den ska finnas med redan i 2008 års version. Kristina Lilja påpekar dock att det är ett levande dokument som kommer att förändras och fyllas på efter hand.

– Den första versionen blir mer grundläggande och sedan kommer vi att fylla på med mer till 2009, säger Kristina Lilja.

Förslaget till standard kommer att granskas så att innehållet är i överensstämmelse med övriga regler och rekommendationer i samlingsvolymen. I denna process kommer bland andra FAR SRS chefsjurist att vara involverad.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...