Innehåll

Balans nr 11 2007

Debatt – på Nätet

Det är i många fall oklart vilka tillgångar som får förvaltas i en revisionsrörelse. Vad hindrar exempelvis att ett revisionsföretag förvärvar en villafastighet som bebos av den i revisionsföretaget verksamma revisorn? Den frågan tog Urban Engerstedt upp i sin debattartikel på Balans hemsida (och i Balans nr 10) Denna fråga verkar svår att svar på. Bland läsarna finns olika åsikter.

Signaturen big 4 revisor menar att en revisionsfirma inte bör förvärva en villafastighet som bebos av bolagets revisor: ”Dessa frågeställningar är som regel ej aktuella för de stora revisionsbyråerna. Vi är ett flertal revisorer i verksamheten, så att inkludera privat förmögenhetsförvaltning i revisionsbyrån är som regel ej praktiskt eller möjligt. Dock är min syn att endast begränsad och ej betydande privat förmögenhetsförvaltning bör få äga rum i revisionsbyrån så att förtroendet för revisorn ej rubbas. Vidare bör omfattande upplåning för att finansiera sådan förvaltning ej få ske då det innebär ekonomisk risk för revisionsbyrån.”

Signaturen småstadsrevisor är av en annan åsikt: ” Självklart kan revisionsbyrån äga revisorns villa. Att äga en villa innebär ju inte att man driver näringsverksamhet. Man konkurrerar ju inte med någon och det påverkar inte något oberoende. En revisor måste kunna få planera sin ekonomi på samma villkor som alla andra.”

Signaturen affärsintresserad revisor menar: ”En villa ägd av byrån kan rimligen inte på något sätt utgöra ett hot mot revisorns opartiskhet, självständighet eller objektivitet. Däremot måste ett delägarskap i en skogsfastighet som Engerstedt beskriver närmare prövas; finns det någon risk för jäv etc. Var står RN i dessa frågor?”