Balans nr 11 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2007:32

Frågor i anledning av Borse Dubai och Nasdaq – OMX

Uttalande 2007:33

Fråga om föraffär i anledning av Borse Dubai och NASDAQ-OMX

Uttalande 2007:34

Dispens från offentliggörande enl. 3 kap 1 § LUA (Nefab)

Uttalande 2007:35

(Hemligt)

Uttalande 2007:36

Utvidgad dispens från budplikt (VW – Scania)

Uttalande 2007:37

Dispens från budplikt (Arnhult och Balder – Biolight)

Uttalande 2007:38

(Hemligt)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

 • To IFAC

  ISA 200 (Proposed Revised and Redrafted). Overall Objective of the Independent Auditor, and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing

 • To IFAC

  ISA 500 (Proposed Redrafted) Considering the Relevance and Reliability of Audit Evidence

 • To International Accounting Standards Board

  IFRIC Draft Interpretation D21 Real Estate Sales

 • To International Ethics standards Board for Accountants, International Federation of Accountants

  Exposure Draft – Section 290 and 291 of the Code of Ethics – Three additional areas